User Tools

Site Tools


smith-items

alkuun
takaisin

Smithery

  • Sepän tulipesän käyttö kuluttaa polttopuuta tai hiiltä.
  • Alkulämmitys 3 unittia ja jokainen seuraava tunti yhden lisää.
    • 0,2 coal vastaa 1 unittia fuelia.
    • Sulatusuuni on oma yksikkönsä ja siitä tarkemmin omassa sivussaan.

Smithing items

smith-items.txt · Last modified: 14.06.2013 17:12 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki