User Tools

Site Tools


smelter

alkuun
Item-sivu
takaisin

Sulatusuunin (smelter) toiminnot

 • Käytetään malmin muuttamiseksi metalleiksi (ingot).
  • Myös itemeitä voi sulattaa 1:1 jos hahmon smelting skill vastaa metallin leveliä.
   • Onnistumisella harkko on alin levelin qualityarvo
   • Erikoisella keskiarvo ja Kriittisellä maksimiarvo
   • Epäonnistuminen hukkaa osan materiaalista (jää n. 80%) ja alin levelin qualityarvo. Fumble pilaa 50% ja laskee qualitylevelin.
 • Sulattaminen vaatii polttoainetta, kuten puuta tai hiiltä.
  • Polttoaineen kulutus annetaan esim. 2(+1) jossa ensimmäinen 2 on lämmittämiseen ja (+1) per seuraava erä.
   • 0,2 Coal vastaa 1 fuel.
  • Lämmittämiseen kuluu 1h ja malmierän sulatukseen 1h (määrä riippuu sulattamon koosta)
  • Eri metallien välillä sulattamo pitää jäähdyttää (1h) ja puhdistaa (1h) epäpuhtauksista
 • Metalliharkoista ja malmista voi tehdä yhdistelmämetalleja (alloy).
 • Metalliharkon quality muodostuu seuraavasti:
  • Lähtöarvo on max levelin keskitasaluku
   • Lvl 1 = 10, lvl 2 = 30, lvl 3 = 50, lvl 4 = 70, lvl 5 = 90.
  • heitetään vs smelting lämmitys (fuel) ja jokainen osa-aine erikseen
  • onnistumisien ja epäonnistumisien erotus lasketaan edelliseen qualityarvoon.
  • hahmon smelting skill on maksimi mihin asti quality voi nousta.
   • Jos hahmon smelting skill on alempi kuin metallin lähtöarvo, onnistumiset pitää qualityn kuitenkin lähtöarvossa, eikä laske hahmon smelting skill tasolle.
   • Erikoiset onnistumiset voivat silti nostaa qualityn levelin maksimiin saakka, riippumatta hahmon skillistä.
   • Kriittiset onnistumiset voivat nostaa qualityn seuraavan levelin keskiarvoon saakka, riippumatta hahmon skillistä.
 • Esim: Hahmon smithing+smelting skill on 48 ja tämä yrittää tehdä pronssia (bronze).
  • Pronssin max level on 3 joten aloitus quality on 50.
   • Hahmo heittää ensin lämmityksen (fuel) vs smelting ja heittää 39 onnistuen. Quality nousee 9 pistettä, mutta koska skill on vain 48 niin quality pysyy 50:ssä.
   • Hahmo heittää sitten kupariosan ja tunaroi saaden 62, jolloin quality laskee 14 pistettä: 50 → quality 36
   • Seuraavaksi hahmo lisää tinaa ja heittää vielä kerran saaden 23, jolloin quality nousee 25 pistettä: 36 → quality 61
   • Mutta koska hahmon skill on 48 niin quality ei voi enää nousta siitä korkeammalle.
   • Lopputulos on bronze ingot quality 48 (lvl 3).

Metals

 • Adamantium Max level: 5
  • 4(+2) fuel + 1 adamantium ore = 0,8 adamantium ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 4
  • Found: Type 2 (deep)
  • Points: +2
 • Bishmuth Max level: 3
  • 2(+0,5) fuel + 1 bishmuthine ore = 0,5 bishmuth ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 1
  • Special: -2 lvl and -2 points if used for weapons or armors
  • Found: Type 2 (granite)
 • Copper Max level: 2
  • 3(+1) fuel + 2 copper ore = 1 copper ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
  • Found: Type 1 (limestone) & Type 4 (marble)
 • Gold Max level: 4
  • 2(+0,5) fuel + 1 gold ore = 1 gold ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
  • Special: lvl 1 and -3 points if used for weapons or armor
  • Found: Type 2
 • Iron Max level: 3
  • 4(+2) fuel + 2 iron ore = 1 iron ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
  • Found: Type 1
 • Lead Max level: 1
  • 2(+0,5) fuel + 1 lead ore = 1 lead ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
  • Points: -2
  • Found: Type 3 & Type 4
 • Mithril Max level: 5
  • 3(+1) fuel + 1 mithril ore = 0,6 mithril silver ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3
  • Special: -1 lvl and -1 points if used in weapons
  • Found: Type 2 (deep)
 • Nickel Max level: 2
  • 4(+2) fuel + 2 nickel ore = 1 nickel ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
  • Special: -1 lvl and -2 points if used in weapons or armors
  • Found: Type 2 (diorite)
 • Silver Max level: 3
  • 3(+1) fuel + 2 silver ore = 1 silver ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
  • Special: -2 lvl and -3 points if used in bladed weapons and -1 lvl and -2 points for armors
  • Found: Type 2 (granite) & Type 4 (gneiss)
 • Tin Max level: 1
  • 2(+0,5) fuel + 2 tin ore = 1 tin ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
  • Points: -2
  • Found: Type 2 (granite)
 • Zinc Max level: 2
  • 2(+0,5) fuel + 2 zinc ore = 1 zinc ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
  • Special: -1 lvl if used in weapons or armors
  • Points: -2
  • Found: Type 4

Metals from special ores

 • Blue crystal ore (Cobaltite ;)
  • 2(+1) fuel + 1 blue crystal ore = 0,5 + 0,3 nickel or iron or bismuth
   • Nickel/Iron/Bismuth: d6 → 1-3 nickel, 4-5 iron, 6 bishmuth
  • Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
  • Found: Types 2-4
 • Crystal ore (Tetrahedrite ;)
  • 3(+1) fuel + 2 crystal ore = 1 copper ingot + 0,5 iron or zinc ingot + 0,2 silver or lead or bishmuth ingot
   • Zinc/Iron: d6 → 1-2 zinc, 3-6 iron
   • Lead/Silver/Bishmuth: d6 → 1-3 lead, 4-5 silver, 6 bishmuth
  • Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
  • Found: All types
 • White crystal ore (Galena ;)
  • 2(+1) fuel + 1 white crystal ore = 0,5 lead ingot + 0,2 silver
  • Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
  • Found: Type 3 & Type 4 (Granite, limestone)

Alloys

 • Bishmuth Bronze Max level: 4
  • 3(+1) fuel + 2 copper ingot + 1 tin ingot + 1 Bishmuth ingot = 3 Bishmuth Bronze ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3
 • Black Iron Max level: 5
  • 5(+2) fuel + 2 strong iron ore + 1 obsidian = 3 Black iron ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 4
  • Special: black color (aka obsidian iron)
  • Points: +1
 • Brass Max level: 2
  • 2(+0,5) fuel + 0,5 copper ingot + 0,5 zinc ingot = 1 Brass ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 1
  • Special: -1 lvl and -1 points if used in weapons or armors
 • Bronze Max level: 3
  • 2(+1) fuel + 0,5 copper ingot + 0,5 tin ingot = 1 Bronze ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 2
 • Orihalcon Max level: 5
  • 3(+1) fuel + 2 copper ingot + 0,5 manastone + 1 gold ingot = 2 Orihalcum ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 4 % Smelting lvl 4
  • Special: Magic resistant alloy
 • Pewter Max level: 3
  • 2(+0,5) fuel + 1 tin ingot + 0,5 copper ingot + 0,5 lead ingot = 1 Pewter ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2
  • Special: lvl 1 and -2 points if used in weapons or armors
 • Silvery metal Max level: 2 (nickel silver)
  • 3(+1) fuel + 1 nickel ingot + 1 copper ingot + 0,5 zinc ingot = 2 Silvery ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 3 % Smelting lvl 2
  • Special: -1 lvl and -2 points if used in weapons or armors
 • Steel Max level: 4
  • 4(+2) fuel (josta vähintään 1(+1) pitää olla “coal”) + 3 iron ingot + 1 flux = 3 Steel ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3
  • Points: +1
 • Sterling Silver Max level: 4
  • 3(+1) fuel + 1 silver ingot + 2 copper ingot = 2 Sterling Silver ingot
  • Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2
  • Special: -2 if used in bladed weapons and -1 if used in blunt weapons or armor
  • Points: -1
 • Strong iron Max level: 4
  • 4(+2) fuel + 2 iron ingot + 1 strontium = 2 Strong iron ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 2
  • Special: half wear-counters when used in weapons
 • White Steel Max level: 5
  • 5(+2) fuel (josta vähintään 1 pitää olla “coal”) + 2 strong iron ingot + 1 flux + 1 white crystal ore = 2 White steel ingot
  • Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3
  • Points: +2
smelter.txt · Last modified: 19.12.2017 19:13 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki