User Tools

Site Tools


items

alkuun

Craftattavat itemit

 • Seuraavassa listattuja itemeitä voi väsätä jos on saanut kerättyä tarvittavat aineet ja asianmukainen skill on vähintään vaaditulla tasolla.
 • Listat on jaettu sen mukaan mitä craftia/materiaalia pääsääntöisesti käytetään itemin valmistuksessa.

Listat

 • Eri kategorioissa on usein omat säännöstöt, mutta jollei ole mainittu niin itemin quality muodostuu seuraavasti:
  • Alkuarvo on raaka-aineiden keskiarvo.
  • Heitetään sopivaa skilliä vastaan ja heiton erotus skillistä lisätään tai vähennetään edellisestä arvosta riippuen onnistuuko vai ei.
   • Kriittiset, erikoiset ja fumblet mallintuu suoraan qualityn muutoksella.
   • Jos jotain raaka-ainetta kuluu craftauksessa enemmän kuin 1 unit niin ne heitetään kuitenkin kaikki yhtenä heittona.
  • Yhdistelmätuotokset (esim. metalliterä + puinen varsi) on osien keskiarvo ilman heittoa. Crude/Common/Luxury taso määräytyy heikoimman mukaan.
  • Craftaajan skilli asettaa maksimirajan lopputuotoksen qualitylle. Erikoinen ja kriittinen voivat nostaa tätä jos muuten noppatulos riittäisi korkeammalle kuin skill.
 • Esineillä on 3 yleistasoa: Crude/Common/Luxury
  • Crude: Yksinkertaisia ja rumia käyttövälineitä, jotka valmistettu käytännöllisyys edellä mistä tahansa saatavilla olevasta raaka-aineesta. Pesanttileveli. Arvo puolet base valuesta.
   • Valmistetaan täydellä skillillä: mainskill+speciality
  • Common: Yleiskäyttöön valmistettu ammattilaisväline. Tehty käytettäväksi ja kestämään. Porvarileveli.
   • Valmistetaan puolella skillillä: (mainskill+speciality)/2
   • Tuplaheitto qualitycheck: kumpi tahansa onnistunut heitto riittää
  • Luxury: Edellisen tapainen, johon on lisätty koristeita ja/tai panostettu muuten tyylikkyyteen. Aatelisleveli.
   • Valmistetaan neljäsosaskillillä: (mainskill+speciality)/4
    • Jakoarvoa voi pienentää käyttämättä tupla- tai tripla-aika valmistamiseen
     • Käyttämällä aikaa 2x heitetään (mainskill+speciality)/3 ja 3x aikaa (mainskill+speciality)/2
   • Vaatii jonkin keinon tyylittelyyn:
    • Kaiverrukset (puu, metalli, kivi) - Ei lisää arvoa
    • Kirjailu (vaatteet ja kangastuotteet) - lisää arvoa käytetyn langan verran
    • Värjääminen (kankaat)
    • Värikankaat (vaatteet)
    • Jalokivi- ja arvometalliupotukset (puu, metalli, kivi) - lisää arvoa upotetun tavaran verran. max neljäsosa itse esineen sizestä.
  • Tapauksissa missä raaka-aineetki on selkeästi craftattu (clothier/smith) niin luxury vaatii common-level raaka-aineita kun taas commoniin riittää crude raaka-aineet, mutta ne ovat alkuqualityyn vain puolen arvoisia.

Customointi craftauksessa

 • Erikseen merkattua itemiä voi craftauksessa muokata haluamakseen pisteillä, joita saa onnistumisen tasosta. Käytössä common ja luxury-tasojen craftauksessa.
  • Onnistuminen: +1
  • Erikoisonnistuminen: +2 (ja unlockaa tiettyjä bonareita)
  • Kriittinen: +3 (ja unlockaa tiettyjä bonareita)
  • Fumble: -2 (ja natsiPJ happens)
  • Käyttämällä kaksinkertaisen ajan voi heittää uudestaan. Uusi heitto tuottaa pisteitä ja erikoiset/kriittiset avaa skillibonarit, muttei vaikuta enää qualityyn.
 • Pisteillä saa siirrettyä jotain perusarvoa johonkin suuntaan 1:1. EP, Size, Damage..
  • Erikoisonnistumisen jälkeen voi “ostaa” +5 skillibonareita per piste (max +20%)
  • Kriittisellä voi “ostaa” +10 skillibonareita per piste (max +40%)
 • Jotkut raaka-aineet tai esineiden ominaisuudet tuplaa tai puolittaa joidenkin hinnan.
  • esim. Karismabonareita puoleen hintaan swamp cotton kankaasta tai säkkikangastyynyn EP-bonarit maksaa tuplan.

Kuluminen ja Korjaaminen

 • Jos itemille on annettu wear-arvo (week/month/cycle/year/none), se kuluu käytössä. Tällaisia ovat lähinnä vaatteet. Nämä käydään läpi viikon/kuun/jne ensimmäisenä päivänä ja käytössä ollut item saa ensimmäisen wear counterinsa ja siitä tulee “damaged” item. Myös muut esineet voivat käytössä kulua tilanteen mukaan (selvät epäonnistumiset, low-level itemit, fumblet).
  • Wear counterin voi saada myös jos item altistuu vahingolle. Tapauskohtainen ja vahingoittumisessa yleensä heitetään d100 vs quality. Jo ennestään vahingoittuneiden itemien kohdalla huomioidaan level-lasku qualityssä.
 • Wear counterit on kumulatiivisia ja menevät: damaged, damaged+, badly damaged ja badly damaged+.
 • Jos wear countereita tulee enemmän kuin itemin leveli niin item rikkoutuu: “broken”.
  • Rikkoutuneita itemeitä ei voi yleensä korjata, mutta tapauskohtaisesti materiaalin saa talteen (rikkoutuneen kirveen terä esim.)
 • Wear counter myös yleensä katsotaan laskeneen itemin leveliä (Esim. kulunut vaate on vähemmän esteettinen, tai lohjennut ase tekee vähemmän vahinkoa).
 • Kuluneet varusteet ja itemit voi yrittää korjata itemiä vastaavalla skillillä
  • Aseet: Onnistunut korjaus poistaa kaikki wear counterit ja laskee qualitya d6
   • Erikoinen onnistuminen poistaa kaikki wear counterit ja laskee qualitya d4-1
   • Kriittinen onnistuminen poistaa kaikki wear counterit eikä laske qualitya
   • Epäonnistuminen poistaa yhden wear counterin ja laskee qualitya d6+1
   • Fumble laskee qualitya d6

Panssarien unit size

 • Määräytyy sen mukaan minkä kokoiselle (Size) hahmolle panssari on
 • Lasketaan vertaamalla kokoa siihen mitä osia kehosta se suojaa. Suunnilleen seuraavasti:
  • Pää 1/10
  • Rintakehä ja vatsa 3/10 (2+1)
  • Kädet olkavarsi 1/10 (½+½)
  • Kädet käsivarsi 2/10 (1+1)
  • Jalat 3/10 (housut)
  • Jalat 1/10 (½+½ lyhytvartinen kenkäpari)
  • Jalat 2/10 (1+1 pitkävartinen kenkäpari)
 • Eli esim. koko 12 hahmon panssarin kypärän unit size on 1,2 ja housujen 3,6. Lyhytvartiset kengät on 0,6 kappale.
 • Sovellettavissa muihinkin vaatteisiin, mutta normaali kankaissa size puolitetaan.

Craftaamisessa avustaminen

 • Toinen hahmo voi avustaa toista joissain craftaamisissa, kunhan tällä on edes orastavaa skilliä.
 • Avustava hahmo heittää d100 skilliään vastaan ja onnistuessaan lisää avustettavan hahmon craftausheittoon +10 x avustavan hahmon kyvyn leveli.
  • +15 jos erikoinen ja +20 jos kriittinen
  • Avustajan mahdollinen spesialiteetti lasketaan perusskillin kanssa yhteen d100 heitossa, mutta levelistä tuleva +10-kerroin määräytyy tilannekohtaisesti pääkyvystä tai spesialiteetista, ei yhteissummasta. (Kuvaten millaisessa työvaiheessa avustaa)
 • Avustajia voi olla useampia, mutta toisen epäonnistuminen negatoi toisen onnistumisen. Bonarit on kumulatiivisia.
 • Jotkin esineet vaativat erityistä lisätietotaitoa (kuten tiirikat). Jollei craftaajalla itsellään ole tarvittavaa skilliä niin tämä vaatii avustajaksi sellaisen jolla tarvittava skillvaatimus löytyy.

Yhteenveto eri craftitavoista

 • Carpentry/Clothier/Masonry/Smithing
  • Käytettyjen raaka-aineiden qualityn keskiarvo → skilliheitto → erotuksen verran lisää tai pois lopullisen tuotoksen qualitystä.
  • Ei levelirajoituksia
  • Onnistumisesta saadun merkinnän voi halutessaan siirtää deviseen.
  • (construction alaskilli on oma juttunsa)
 • Food preparing
  • Käytettyjen aineksien qualityn keskiarvo → skilliheitto → erotuksen mukaan levelikattoon asti
   • Onnistuminen = levelin max quality
   • Erikoinen = level voi nousta +1 normionnistumisesta
   • Kriittinen = level voi nousta +2 normionnistumisesta
 • Alchemy
  • Käytettyjen raaka-aineiden ja työkalujen keskiarvo → skilliheitto → erotuksen verran lisää tai pois lopullisen tuotoksen qualitystä.
  • Ei levelirajoituksia
 • Bonecarving
  • Käytetty raaka-aine → skilliheitto (devise+bonecarving) → erotuksen verran lisää tai pois lopullisen tuotoksen qualitystä.
  • Ei levelirajoituksia
items.txt · Last modified: 27.09.2015 13:26 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki