User Tools

Site Tools


skills

etusivu

Taidot ja niiden kehitys

Expaaminen
 • Statit
  • Teoriassa kaikkia statteja voi pystyä parantamaan rajattomasti, Size poikkeuksena
  • Kun stattiin saa stattiexpapisteitä vähintään saman verran kuin nykyinen stat niin heitetään 2d10 ja expasta vähennetään nykyinen stat
   • Jos heitosta tulee vähintään nykyinen arvo niin stattiin +1
   • Tällä voi nostaa jo statin teoriassa 21 asti
    • 10,10:llä voi nostaa POW tätäkin korkeammalle
  • Size stattiin tulee expapiste aina kun str tai con nousee yhdellä
   • myös size heitetään 2d10 vs vähintään nykyinen, mutta expapisteet vähentyy vain feilatun erotuksen verran
 • Skillit
  • Hieman hienosäädettyä runkkua.
  • d100 check heitetään suoraan perusskilliarvoa vastaan ilman stattimuutoksia. Tasaluku nykyisen skillin kanssa riittää.
  • Merkinnät onnistumisista seuraavasti.
   • Normi niinku ennenkin ja viikon päätteeksi +d6 jos onnistuu d100 vs nykyinen skill.
   • Erikoiset viikon päätteeksi +2d3 jos onnistuu d100 vs nykyinen skill.
    • Erikoinen viikon aikana korvaa normin jos sellainen jo taidon kohdalla on.
   • Kriittiset heitetään samantien d100 ja +d6 jos onnistuu.
    • Onnistuminen poistaa merkinnän.
    • Feilaus jättää erikois-merkinnän taitoon
   • Mainskill+Speciality: Näissä tapauksissa molempiin tulee onnistumisesta rasti.
    • Speciality ei voi olla korkeampi kuin mainskill ellei kyvyn kohdalla toisin mainita. Jos spessun merkintäheitto on ylittämässä mainskillin määrän niin saadut pisteet menevät main skilliin.
   • Ambition
    • Yhteen kohtaan voi jättää ambition-merkinnän (A), joka nostaa moondaynä automaattisesti skilliä +2d3
    • Edellyttää että skilli on sellainen jota on mahdollisuus kehittää viikon aikana
  • Opiskelu lähdemateriaalin avulla (kirjat/scrollit)
   • Jokaisen tunnin lukemisen jälkeen heitetään luku-check että oppiko mitään.
   • Tätä opiskelua ei heitetä nykyistä skilliä vastaan vaan heitto tapahtuu lukutaitoa vastaan
    • Jos onnistuu niin kykyyn saa 1p lisää (Erikoinen 2p ja kriittinen 3p. Fumblesta laskee 1p.)
  • Itseopiskelu (ilman lähdemateriaalia)
   • Vaadittu aika on nykyinen skill - INT-10 h, kuitenkin vähintään 1h.
   • Tämän jälkeen d100 vs nykyinen skill ja jos onnistuu niin d6-2 lisää
    • Jos alaskilli menossa yli mainskillin niin ylimenneet siirtyy mainskilliin
  • Opettaminen (Taidot ja Loret)
   • Hahmo tai EPH jonka level kyseisessä skillissä on suurempi kuin opetettavan voi opettaa.
    • Esim. hahmo jonka skill on 34 voi opettaa hahmo(j)a jonka skill on alle 21.
   • Oppimiseen vaadittava aika on oppilaan nykyinen skill - INT h, kuitenkin vähintään 1h.
    • Jos opettaa useampia samaan aikaan niin skillinousut heitetään kuitenkin jokaiselle hahmolle erikseen.
    • Kun tunnit tulee täyteen niin heitetään suoraan 2d3 lisää skilliin.
     • Jos alaskilli menossa yli mainskillin niin alaskilli menee maksimiin ja ylimääräset menee hukkaan.
      • (<CQJ> kyl ton oikeestaan voi sallia että jos pääopete on mainskill ni voi siinä ohella saman lajin alaskilliä jolleki sivussa)
  • Taisteluharjoittelu ja opetus
   • Tämä eroaa tieto ja taitojen opettamisesta siten että yhdellä harjoitteella kehittyy hyökkäys, puolustus ja liike.
    • Samaan aikaan kasvaa vielä mainskill ja speciality (Muista ettei spessu voi olla suurempi kuin mainskill ellei erikseen mainittu)
     • Specialityyn kertyneet tunnit voi halutessaan siirtää mainskilliin
   • Vaatii harjoittelukumppanin. Yksin hiekkasäkin mättäminen menee normaaleihin opetteluihin.
   • Harjoittelutunnit lisätään samaa tahtia näihin kolmeen kykyyn riippuen tietysti millä varusteilla harjoittelee.
    • Koskee toki vain meleeaseita, jouset ja heittoaseet opitaan ylempien sääntöjen mukaan.
   • Kun tunteja kerääntyy tarpeeksi sovelletaan joka skillille normaalisti itseopiskelun tai opettamisen sääntöjä.
    • Combatmove panssareissa on seuraavat haitat: medium +5h ja heavy +10h.
     • Nämä lisätään INT-muutoksen jälkeen (eli heavy armorissa kehittymiseen vaaditaan vähintään 11h)
  • Kielten opiskelu
   • Puhe- ja lukutaitoon tarvitaan opettaja, tai kirjallista materiaalia.
   • Kirjoitustaidon opettelu vaatii että osaa jo lukea ja/tai puhua saman levelin tasolla.
   • Kaikkien näiden oppimiseen tarvittava aika menee taulukon mukaan, on kyseessä opettaminen tai kirjoista opettelu. Tuntien tullessa täyteen lisätään suoraan 2d3 skilliin.
    • Luku- ja kirjoitustaidot kasvavat käsikkäin. Kun toinen nousee niin toinen nousee myös puolet tästä määrästä.
Skillien selitykset/tarkennukset
 • Agility
  • muutos: DEX - 10
  • Yleiset ketteryyttä vaativat taidot
  • Boat: Vesillä liikkuminen veneillä ja lautoilla
  • Climb: Kiipeily
  • Jump: Hyppiminen ja hallittu laskeutuminen. Akrobatiat sisältyy pitkälti tähän.
  • Ride: Ratsastaminen kaikenlaisilla eläimillä.
  • Skiing: Hiihto
  • Swim: Uiminen ja sukeltaminen
  • Throw: Esineiden heittäminen, improvisoitujen heittoaseiden käyttö
 • Perception
  • muutos: INT - 10
  • Havainnointitarkkuutta ja -älyä vaativat taidot
  • Listen: Kuuntelu kaikissa muodoissaan
  • Scan: Yleinen havainnointi kaikissa muodoissaan
  • Search: Asioiden etsiminen. Kätköt, jäljet, hukatut esineet jne.
  • Track: Jälkien jäljittäminen/seuraaminen.
 • Stealth
  • muutos: DEX - 10
  • Liikkuminen hiljaa ja kätköihin sujahtaminen
  • Hide: Piiloutuminen
  • Sneak: Ääneti liikkuminen
 • Manipulation
  • muutos: DEX - 10
  • Yleiset sorminäppäryyttä vaativat toimet
  • Conceal: Esineiden kätkeminen ja piilottaminen. Kätketyn varusteen kanssa liikkuminen huomaamatta.
  • Devise: Muu laatiminen mikä ei osu craftien kanssa yhteen. Johonkin DEX käyttävään craftiin saadun merkinnän voi halutessaan siirtää merkinnäksi Deviseen.
  • First Aid: Ensiapu. Voidaan antaa vain kerran jokaiseen vuotavaan haavaan. Vaatii tarkoitukseen sopivan siteen tai improvisoidun kankaanpalan. Improvisoituna -20% haitta.
  • Pick Pockets: Taskuvarkaus. Esineiden varastaminen pahaa-aavistamattomalta kohteelta.
  • Pick Locks: Lukkojen avaaminen. Vaatii tiirikan tai tiirikkasarjan. Improvisoidusta tiirikasta -30% haitta.
  • Play instrument: Soittamistaito. Hahmo osaa soittaa lvl kpl soittimia, määritellään levelit saavuttaessa. Tarvittavat heitot yleensä combotettuna performingin kanssa.
  • Sleight: Silmänkääntötemput. Korttitemput. Näkyvän esineen piilottaminen tarkkaavaiselta katsojalta.
 • Communication
  • muutos: CHA
  • Omien päämäärien ajaminen suullisesti tai kehonkielellä.
  • Leadership: Johtamiskyky. Käytetään niin projektien vetämisessä kuin joukko-osastojen johtamisessa.
  • Negotiation: Neuvottelu vastapuolien kanssa omien tavoitteiden edistämiseksi. Myös vastapuolen taivuttelu seuraamaan omia agendoja.
  • Performing: Esiintyminen, näytteleminen, soitto ja laulu. Laulun voi yhdistää voice-skillin kanssa.
  • Seduction: Vastapuolen viettely. Samaa sukupuolta vastaan puolittuu, ellei oo iloinen veikko.
  • Voice: Äänenkäytön taito ja voimakkuus. Voidaan tilanteesta riippuen käyttää muiden kommunikointikykyjen kanssa. Esimerkiksi massoille puhuttaessa (leadership) tai viehätysvoimaa lisäämään (seduction).
 • Miscellanious
  • muutos: sekalaisia kykyjä joiden oleellinen stat vaihtelee
  • Bonecarving: DEX - 10. Luun muokkaus ja veistäminen. Korut, artefaktit, nuolenkärjet..
  • Dual Wield: DEX - 10. Käytetään joissain taistelutilanteissa kun molemmissa käsissä on ase.
  • Evaluate: INT - 10. Esineiden arviointi. Uudet esineet ovat tyyliä “dwarven metal axe”, “basic wooden amulet” ennen evaluatea. Onnistunut evaluate (voi combottaa sopivan ammattitaidon kanssa) kertoo esimerkiksi esineen qualityn ja tarkemman materiaalin.
  • Shiphandling: INT - 10. Vesillä liikkuminen isoilla purjelaivoilla.
  • Trading: INT - 10. Kaupankäyntitaito. Kysynnän ja tarjonnan selvittäminen. Tinkiminen. Voidaan yhdistää kommunikaatioskillien kanssa tarvittaessa.
Kielitaito
 • Languages
  • Kielet. Ei pääkykyä vaan jokainen spesialiteetti tämän alla vastaa yhden kielen osaamista. Kielet ovat käytännön taitoja ja näihin voi saada merkintöjä pelkästään puhumalla jonkun kanssa jonka kielen taito on oman hahmon tasoa korkeampi. Kielen osaamisen tasot menevät suunnilleen seuraavasti:
   • Level 1: Osaa lähinnä sanoja ja ilmaisuja
   • Level 2: Osaa kielioppia ja omaa tyydyttävän sanavaraston
   • Level 3: Fluent
   • Level 4: Virastokieli ymv. rupee olee hallussa
   • Level 5: Haltsaa harvinaisemmatkin sanonnat ja murteet ymv.
  • Hahmot aloittavat yhdellä äidinkielellä
  • Kielet ilmoitetaan tyyliin: Kielilaji(murre).
   • Samaa kielilajia osaavat pystyvät kommunikoimaan normaalisti, mutta eri murre vaatii kieliheiton jos toisella skill on alle 40. Uuden opetellun kielen murrelaji on hahmolla aina (Basic), jota muut kielilajin osaavat ymmärtävät täysin.
  • Kielilajeja ovat muun muassa: Common, Lathaine, Elven, Dwarven, Orkish, Beastfolk
   • Common ja Lathaine ovat ihmisten kieliä. Eri herttuakunnissa on yleensä omat murteensa.
 • Read/Write language
  • Lukeminen ja kirjoittaminen. Tämä eroaa melko paljon perus RQ:sta. Tässä kirjoittaminen skillinä kuvaa pitkälti hahmon käsialaa ja kalligrafista taitoa. Kirjoitusten sisältö itsessään vastaa lukutaidon tasoa, vaikka kirjotusjälki olisi suttua.
  • Hahmolomakkeessa nämä on jaettu sarakkeisiin read, write, reading ja writing. Read ja write ovat kykyjä, jotka nousevat normaalisti, mutta d100-heitot tulevat sarakkeista reading ja writing. Reading ja Writing on skillin prosenttiosuus puhutusta kielitaidosta.
Loret, alakyvyt ja spesialiteetit
 • Loren alakyvyt voivat olla korkeamalla kuin loren peruskyky, ellei erikseen tässä mainittu.
 • Jos on loressa specialiteetti niin tilannekohtaisesti saa esim. bonareita tai rerollin (PJ fasistoi).
 • Animal Lore (Canines, Domesticated, Insects, Predators…)
  • Eläintieto. Korkeamman animal loren omaava hahmo tietää enemmän eri lajeja ja miten näitä voi hyödyntää, tai mitkä lajit ovat vaarallisia. Taitotasot menevät suunnilleen seuraavasti:
   • Lvl 1: Tunnistaa yleiset kotieläimet ja niiden käyttötarkoitukset
   • Lvl 2: Tunnistaa yleiset villieläimet sekä harvinaisemmat kotieläimet ja niiden käyttötarkoitukset
   • Lvl 3: Tunnistaa harvinaisemmat villieläimet sekä eksoottiset kotieläimet ja niiden käyttötarkoitukset
   • Lvl 4: Tunnistaa eksoottisempiakin villieläimiä
   • Lvl 5: Tunnistaa lähes kaikki tunnetut eläinlajit
  • Domestication
   • Eläinten kesyttäminen. Villieläimet tai villiintyneet eläimet täytyy ensin kesyttää, ennenkuin niitä voi kouluttaa/käyttää. Tämä on myös käytännöntaito ja tähän voi saada merkintöjä.
  • Training
   • Eläinten kouluttaminen. Vain kesyyntyneitä eläimiä voi kouluttaa. Jotkut eläimet ovat vaikeampia kouluttaa kuin toiset (kissa vs koira). Tämä on myös käytännöntaito ja tähän voi saada merkintöjä.
 • Mineral lore (Gems, Minerals, Stones..)
  • Mineraalitieto. Taitotaso kuvautuu suunnilleen seuraavasti:
   • Level 1: Tunnistaa yleisimmät kivilajit ja metallimineraalit
   • Level 2: Tunnistaa harvinaisemmat metallimineraalit ja yleisimmät jalokivet
   • Level 3: Tunnistaa harvinaisemmat kivilajit ja jalokivet
   • Level 4: Tunnistaa todella harvinaiset metallimineraalit ja jalokivet
   • Level 5: Tunnistaa kaikki mineraalit, kivilajit ja jalokivet
  • Mineraalitietoa käytetään myös jos hahmo haluaa paikantaa maastosta mahdollisia esiintymiä
  • Metallurgy
   • Kuvaa kuinka monimutkaisia ja hankalia yhdistelmämetalleja hahmo osaa valmistaa.
 • Plant lore (Edibles, Herbs, Materials, Spices..)
  • Kasvitieto. Luonnosta löytyvien kasvien nimet pyörivät jokapäiväisessä elämässä, mutta nimen yhdistäminen luonnossa kasvaviin kasveihin vaatii tunnistamisen opiskelua.
  • Aina kun loren skill nousee tai hahmo käyttää 4h opiskeluun niin hahmo voi yrittää saada tietoonsa jonkun kasvin. Onnistuessa PJ siirtää kasvin tiedot hahmon wikilokeroon. Tämä tapahtuu heittämällä d6 seuraavasti:
   • Common kasvit saa tietoon heittämällä 3-6, uncommonit 5-6 ja raret 6. (Tämä kuvaa onko kasvia mainittu sen hetkisessä opiskelumateriaalissa)
    • +1 jos opiskelumateriaali vastaa kasvin yleisintä kasvupaikkaa
    • +1 jos opiskelumateriaali vastaa kasvin yleistä harvinaisuusastetta
    • +1 jos opiskelumateriaali vastaa kasvin alkemian käyttötarkoitusta
    • +2 jos opettajana joku joka tietää kasvin jo ennestään
  • Käytetään myös kasvien löytämiseen luonnosta.
  • Forestry
   • Metsänhoito. Käytetään lähinnä puunkaadossa valitessa hyvän qualityn omaava puu muiden joukosta. Tämä on käytännöntaito ja tähän voi saada merkintöjä.
 • World lore (Customs, History, Nation(x)..)
  • Maailmantuntemus. Perustaitoa nostamalla hahmolle paljastuu enemmän taustatietoa maailmasta.
   • Etiquette
    • Etiketti yleisesti. Miten hyvin osaa toimia hoveissa ja muiden kansojen parissa.
   • Intrique
    • Vehkeily. Juonimisen tietotaito. Ihmistuntemus. Voi joissain tapauksissa yhdistää kommunikaatiokykyyn.
   • Warfare
    • Sodankäynnin taito. Taktiikat ja strategiat. Huolto. Voi joissain tapauksissa yhdistää leadership-kykyyn.
   • World loren specialiteetit ovat kaikki käytännöntaitoja ja näihin voi saada merkintöjä.
Craftit ja niiden spesialiteetit
 • Craftien spesialiteetit eivät voi olla perustaitoa suurempia, ellei erikseen mainita.
 • Alchemy
  • muutos: INT - 10.
  • Alkemiassa luonnosta hankittuja raaka-aineita muutetaan mm. lääkkeiksi, myrkyiksi ja ominaisuuksia parantaviksi yhdisteiksi tai juomiksi. Iso osa lääkäreistä on myös alhaisen tason alkemisteja, jotka osaavat valmistaa lääkkeitä ja tutkia potilaasta mikä tätä vaivaa. Korkeamman tason alkemistit rupeavat olemaan tarkempia mitä salaisuuksiaan paljastavat muille.
   • Healing, Poison, Supportive
    • Alakyvyt nousevat vain merkintöjen kautta. Mahdollistavat lähinnä erikoistumiset.
 • Carpentry
  • muutos: DEX - 10.
  • Carpentryn perusskilli sisältää kaikenlaisen väkertämisen puusta. Spesialiteetit vaatii perusskillin näppäryyden lisäksi tietotaitoa (INT)
  • Bow-making
   • muutos: INT - 10.
   • Jousipyssyjen ja varsijousien tekeminen puusta.
  • Construction
   • muutos: INT - 10.
   • Rakennusten ja muiden isojen puurakennelmien tekeminen.
  • Fletchery
   • muutos: INT - 10.
   • Nuolien ja varsijousen ammusten tekeminen.
  • Items/Furniture
   • muutos: INT - 10.
   • Puuesineiden ja puisten huonekalujen valmistus.
 • Clothier
  • muutos: INT - 10.
  • Kankaiden ja nahan työstäminen. Edellyttää tietotaitoa ja varsinainen työstö näppäryyttä.
  • Leatherwork
   • muutos: DEX - 10.
   • Käytetään nahan työstämiseen kaikissa vaiheissa.
  • Sewing
   • muutos: DEX - 10.
   • Kankaiden ompelu ja muotoilu lopullisiksi käyttöesineiksi.
  • Weaving
   • muutos: DEX - 10.
   • Kuitujen valmistusprosessit langoiksi ja kankaiksi.
 • Farming
  • muutos: STR - 10.
  • Maan muokkaaminen käyttökelpoisiksi pelloiksi ja eri kasvilajien tarvitsemat tietotaidot.
  • Spesialiteetit voivat olla suurempia kuin perustaito!
   • Crops
    • muutos: INT - 10.
    • Viljakasvien kasvattaminen.
   • Fruits
    • muutos: INT - 10.
    • Hedelmiä tuottavien puu- ja pensaskasvien kasvattaminen ja hoito.
   • Vegetables
    • muutos: INT - 10.
    • Kasvimaalla kasvatettavat lehtikasvit, juurekset ymv.
 • Food preparing
  • muutos: INT - 10.
  • Ruoka-ainesten valmistaminen syöntikelpoiseksi ja säilöntä eri muodoissa.
  • Baking
   • muutos: DEX - 10.
   • Leivonta ymv. uunin käyttö.
  • Brewing
   • muutos: INT - 10.
   • Mehujen, alkoholijuomien ja muiden nautittavien nesteiden valmistustaito.
  • Cooking
   • muutos: DEX - 10.
   • Valmisteltujen ruoka-ainesten yhdistäminen nautittavaksi ateriaksi.
 • Healing
  • muutos: INT - 10.
  • Perinteinen parannustaito ja ihmiskehon tuntemus.
  • Bonesetting
   • muutos: STR - 10.
   • Katkenneiden luiden asettaminen paikoilleen ennen paranemisen alkamista. Sopiva voimankäyttömäärä.
  • Diagnosis
   • muutos: INT - 10.
   • Erillinen tietotaito joka voi olla perustaitoa suurempi. Suurempi tietotaito tässä lisää wikiosioon tunnettuja tauteja ja myrkytysvaikutuksia ymv.
  • Open wounds
   • muutos: DEX - 10.
   • Avointen haavojen kiinniompelu ja oikeaoppinen sidonta ja hoito.
  • Surgery
   • muutos: DEX - 10.
   • Leikkaushoitoa vaativien vammojen oikeaoppinen hoito.
 • Hunting
  • muutos: INT - 10.
  • Yleinen metsästystaito. Tietotaito mitä ja mistä metsästää mitäkin.
  • Fishing
   • muutos: DEX - 10.
   • Kalastustaito.
  • Large game
   • muutos: DEX - 10.
   • Ison riistan jäljitys ja metsästys.
  • Small game
   • muutos: DEX - 10.
   • Pienriistan metsästys
  • Trapping
   • muutos: DEX - 10.
   • Edellisten metsästys ansoilla. Heitetään kuitenkin mainskillin kanssa.
 • Masonry
  • muutos: STR - 10.
  • Perusskilli sisältää kaikenlaisen kiven työstämisen
  • Ceramics
   • muutos: DEX - 10.
   • Tämä spesialiteetti voi olla perustaitoa korkeampi.
   • Keramiikka. Valmistus savesta. Kulhot, tiilet ymv.
  • Construction
   • muutos: INT - 10.
   • Rakennusten ja muiden isojen kivirakennelmien tekeminen.
  • Stonework
   • muutos: DEX - 10.
   • Pienesineiden valmistus ja työstö kivestä.
 • Mining
  • muutos: STR - 10.
  • Kiven hakkuu mineraalien ja kiviaineksen saamiseksi.
  • Deep mining
   • muutos: INT - 10.
   • Työskentely ja muu toiminta maan alla turvallisesti. Suunnistaminen onkaloissa ja käytävissä.
  • Quarry
   • muutos: INT - 10.
   • Avolouhoksessa työskentely ja sen hyödyntäminen parhaalla tavalla.
 • Smithing
  • muutos: STR - 10.
  • Seppätaitojen perustaso. Työkalujen oikeaoppinen käyttö.
  • Armor
   • muutos: DEX - 10.
   • Panssarien tekeminen.
  • Glassmaking
   • muutos: DEX - 10.
   • Tämä spesialiteetti voi olla korkeampi kuin perustaito.
   • Lasiesineiden valaminen ja puhallus.
  • Item
   • muutos: DEX - 10.
   • Sekalaisten metalliesineiden valmistus. Tähän sisältyy mm. työkalut ja korut.
  • Smelting
   • muutos: INT - 10.
   • Yhdistelmämetallien valaminen.
  • Weapons
   • muutos: DEX - 10.
   • Aseiden valmistus.
skills.txt · Last modified: 26.06.2016 09:15 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki