User Tools

Site Tools


magic

alkuun

Taikuus ja taikuudenlajit

Pelimaailmassa taikuus on vahvasti läsnä ja varsin toimivaa, mutta hankalaa saavuttaa ja oikeasti voimakas taikuus vaatii käyttäjältään paljon. Väki käyttää taikuuden eri muotoja perustuen käyttäjän taikavoimiin, kulttuuriin tai rotuun. Usea tavallinen kansalainen tietää loruja ja lumouksia, voimakkaammat kansasta hallitsee shamanismia, papistolla on pääsy ylijumalan voimiin, haltiat ovat luonnostaan vahvoja taikojia ja jotkut heikommat henkilöt oikovat polkuja mustan magian kautta. Varsinaisia velhojakin on, mutta hyvin harvassa raa'an taikavoiman hallitsemisen hankaluuden takia. Omana lisänä on vielä taikaesineiden luominen.
Taikuuden säännöstö on omanlaisensa eri taikuuden lajeissa.
Taikuuden eräänlainen kattokyky on Magic theory, joka on yleinen ymmärrys siitä miten taikuus toimii tai voisi toimia. Kyky toimii lore-kyvyn tavoin ja normaali henkilö oppii ne lähinnä lukemalla.

Folklore

Kansantarut, lorut ja lumoukset. Pääosin tietoutta ja osittain suhteellisen heikkoa taikuutta jonka toimiminenkin on melko arpapeliä, mutta lähes kenen tahansa käytettävissä. (memoMuuta tää dynaamisemmaksi?)

Shamanismi

 • Folkloren kehittyneempi versio, joka vaatii jo oikeita taikavoimia, mutta toimii myös varmemmin. Perustuu ympäröivän luonnon ymmärtämiseen ja sen hyötykäyttöön. Suhteellisen yleistä suurten asutuskeskusten ulkopuolella.
 • Jakaantuu luontoshamanismiin ja henkiolentoshamanismiin. Shamaani käytännössä aina painottuu jompaan kumpaan. Luontoshamaanit manipuloi ja hyödyntää luonnon flooraa ja faunaa. Henkiolentoshamaanit pyytävät apua yliluonnollisemmilta tahoilta keijuista aaveisiin.

Divine magic

Erikoinen taikuudenlaji, joka perustuu ylijumalan suomiin siunauksiin. Myös lähes kenen tahansa käytettävissä, mutta edellyttää toimiakseen ylijumalan suosiota. Tämä taikuudenlaji on näkyvimmin esillä asutuskeskuksissa. Kaikki kirkon toimissa työskentelevät saavat mahdollisuuden opetella tätä taikuutta, mutta tässäkin lajissa on omat rajoituksensa, mistä seuraa että todelliset voimakkaat käyttäjät ovat harvemmassa.

Elemental magic

 • Neljän pääelementin käyttöön perustuvaa voimakasta taikuutta. Tuli, Vesi, Ilma ja Maa. Alemman taitotason temput ovat vielä suhteellisen helppoja, mutta oikeasti voimakas ja tuhoisa elementtitaikuus on vaativaa. Varsin harvinainen taikuudenlaji. Haltiat ovat tunnetusti erikoistuneet elementtitaikuuteen.
 • Elementalistilla on affinity (100%), joka jakautuu neljän elementin välillä. Suurempi affinityarvo helpottaa sen elementin käyttöä ja oppimista, sekä mahdollistaa järeimpien elementtiloitsujen käytön.

Sorcery

Edellisen kehittyneempi muoto joka toimii samalla periaatteella, mutta astuu pääelementtien ulkopuolelle lisäten valtavasti taikuuden käyttötapoja. Erittäin vaativaa ja voimakkaat velhot ovat harvinaisia.

Black magic

Musta magia on tehokasta ja helppoa oppia, mutta sanotaan että sille tielle lähtemisen hinta on kova. Näihin liittyy uhrilahjoja ja rituaaleja. Musta magia on yhteydessä alamaailman jumalaan Aghastiin ja nähdään yleisesti vastavoimana kirkon ja ylijumalan opetuksille. Papisto voi vakavissa tapauksissa vangita ja jopa teloittaa mustan magian harjoittajia.

Enchanting

Myös ihan oma juttunsa. Käytännössä taikaesineiden luominen muiden taikuudenlajien loitsuista.

Taikapisteiden palautuminen

 • POW
 • Menetetty tai käytetty POW palautuu vain normaalin stattiexpakasvun kautta (ruoka)
 • MP
 • MP palautuu nukkuessa tai meditoimalla.
  • Tunnin uni/lepo jälkeen heitetään d6 ja 4-6 palauttaa yhden pisteen.
  • Seuraavat seikat vaikeuttavat heittoa yhden pykälän.
   • Hahmon EP ei ole sama kuin max EP (Tätä ei huomioida nukkuessa jos normi yöuni toisi EP:t täyteen)
   • Hahmolla on yhtä pistettä isompia haavoja
   • Hahmo on nälkäinen
magic.txt · Last modified: 06.01.2016 16:40 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki