User Tools

Site Tools


witchunits

Etusivu
maailmaa

Panssarinoitien Sotilasarvot

Liittouneille noitajoukoille on kehitetty yhteneväinen sotilasarvojärjestelmä joka pätee jokaisen maan noitiin. Tosin panssarijoukoilla on vielä erikseen oma järjestelmä ja ilmavoimilla omansa. Noidat ovat vielä pykälän korkeammalla kuin maiden normaaliarmeijoiden vastaavat arvot. Eli noitakersantti on lähtökohtaisesti korkea-arvoisempi kuin minkä tahansa maan normaaliarmeijan kersanttia vastaava sotilasarvo.
Kun noita aloittaa koulutuksensa tästä tulee recruit. Koulutuksen päätyttyä rintamakelpoinen noita saa junior sergeant-arvon ja kurssien parhaimmisto voi saada saman tien sergeant-arvon. Junior sergeant on siten juuri rintamakomennukselle saapunut märkäkorva. Kun junior sergreant on saanut taistelukokemusta ja mahdollisesti tappoja hänet ylennetään sergeantiksi, joka on panssarinoidan käytännössä alin sotilasarvo. Pätevät noidat nostetaan lance sergeantin arvoon, jolloin he voivat johtaa taistelupareja.
Lance sergeantin jälkeen miehistön jäsenellä on mahdollista valita upseerikoulutuksen (2-3 vko) käynnin tai miehistöön jäämisen väliltä. Miehistöön jääminen nostaa arvon gunnery sergeantiksi ja myöhemmin master sergeantiksi. Nämä voivat johtaa 3 panssarinoidan taisteluryhmiä kolmikkoja ja tarvittaessa jopa täysiä ryhmiä.
Upseerikoulutuksen käyneet saavat ensignin arvon ja ovat päteviä johtamaan täysiä 4-5 panssarinoidan ryhmiä. Käytännössä ilman taistelukokemusta olevat ensignit eivät vielä johda kokonaisia ryhmiä. Lieutenant sen sijaan on taistelukokemusta kerännyt ja hyvin todennäköisesti tappoja kerännyt noita, joka on panssarinoitaryhmän johdossa, ja tarvittaessa usean panssarinoitaryhmän taistelukomentaja. Captain on panssarinoitaryhmän ja tarvittaessa komppanian komentaja. Major ja Ltn.Colonel/Colonel ovat komppanian tai pataljoonan johtoon nousseita veteraaneja.

Rank Translation Insignia
ColonelEversti[¤ ¤ ¤]
Ltn. ColonelEverstiluutnantti[¤ ¤]
MajorMajuri[¤]
CaptainKapteeni[I I I]
LieutenantLuutnantti[I I]
EnsignVänrikki[I]
Master SergeantYlivääpeli[< +]
Gunnery SergeantVääpeli[+]
Lance SergeantYlikersantti[< < <]
SergeantKersantti[< <]
Junior SergeantAlikersantti[<]
RecruitVärvätty[ ]

Taistelumenestys

Noitajoukoissa taistelumenestystä lasketaan varmistettujen tappojen määrällä. Panssarinoitajoukoissa lasketaan tapoiksi gruntit, ogret ja hulkit, joista viimisimmät mainitaan myös aina erikseen erikoislaatuisen saavutuksen takia. Yksittäisistä peoneista ei saa merkintöjä, mutta kokonaisen ryhmän eliminoinnin kohdalla asia käsitellään tapauskohtaisesti. Oletuksena tapon saa kuolettavan laukauksen ampunut panssarinoita, mutta taistelutilanteiden kaoottisuuden takia tätä on välillä vaikea arvioida. Tämän takia useamman noidan suorittama tappo katsotaan jaetuksi tapoksi, ja koska jokainen eliminoitu vihollinen on tärkeä kokonaiskuvan kannalta, ovat jaetut tapot yhtä arvokkaitta, vaikka myös ne mainitaan erikseen. Tapon hyväksymiseen vaaditaan raato todisteeksi, tai muuten selvissä tapauksissa joissa raadot jäävät vihollisen haltuun niin toisen panssarinoidan kirjallinen varmistus asiasta.
10 varmistettua tappoa saavuttanutta panssarinoitaa kutsutaan panssariässäksi. Menestys rintamalla tuo myös ylennyksiä ja mitaleita sitä mukaa kun tappojen määrä kasvaa. Tämän toivotaan motivoivan panssarinoitia parempiin suorituksiin, mutta jotkut tahot ovat huolissaan siitä että jotkut noidat ottavat turhia ja muita noitia vaarantavia riskejä yrittäessään kasvattaa tappomääräänsä.

Noitayksiköiden sijoittaminen

Kaikki noitayksiköt nähdään liittoutuneina yksiköinä ja valtaosa koostuu noidista ympäri maailmaa. Tästä huolimatta muodostetut noitayksiköt lasketaan kuuluvaksi tietyn maan noitayksiköksi sen mukaan minkä maan armeijan joukkoja ne on sijoitettu tukemaan. Yleensä yksikköä johtaa myös kyseisen maan noita. Eli kansainvälinen noitayksikkö, joka on sijoitettu tukemaan Karlslandin armeijakuntaa ja jota johtaa Karlslandin upseerinoita, katsotaan olevan Karlslandilainen noitayksikkö. Kuten “PzW Bttl. Nord-G”, jossa palvelee 2 yksikköä pääosin Karlslandilaisia noitia ja 1 yksikkö jossa pääosin Orussialaisia noitia. Ainoita poikkeuksia on jotkut itsenäisesti toimivat ilmanoitayksiköt.

witchunits.txt · Last modified: 13.09.2012 10:44 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki