User Tools

Site Tools


tactics

Etusivu
maailmaa

Taktiikat

Taisteluryhmitys

Panssarinoidat toimivat pääasiassa vähintään pareina aina kun mahdollista. Parilla voi olla myös kolmas noita tukiyksikkönä, jolloin puhutaan kolmikosta.
Panssarinoitaryhmä(platoon) koostuu kahdesta parista ja mahdollisesta tukiyksiköstä.
Panssarinoitakomppaniassa on ihanteelisesti kalustoa vähintään kolmeen panssarinoitaryhmään.
Liittoutunut panssarinoitapataljoona koostuu 2-5 panssarinoitakomppaniasta.

Kukin yksikkö soveltaa ryhmityksiä tilanteen mukaan ja määrittää mitä armor frameja, aseistusta ja pilotteja käytetään, että saavutetaan sen hetkisen tehtävän tavoitteet. Yleinen parijärjestys on hyökkäävä (yleensä johtaja) ja puolustava. Tällöin hyökkäävällä on raskaampi aseistus ilman kilpeä ja suojaavalla taistelukilpi ja lähitaisteluvarustusta. Kolmikossa mukaan voidaan liittää vaikka vielä raskaampi tarkkuustykki tai kevyt tiedustelija.
Kentällä on lähes aina myös operatiivinen päällikkö, jonka tehtävä on hallita taistelun yleiskuva ja ohjeistaa kentällä operoivia ryhmänjohtajia ja pitää nämä ajantasalla tilanteen kehityksessä. Lisäksi hän kontrolloi tukijoukkoja joilta noidat voivat pyytää ammustäydennyksiä ja hätätilassa kenttähuoltoa. Myös hajonneen framen jättäneen tai pahasti haavoittuneen noidan evakuointi on hänen vastuullaan. Operatiivisella päälliköllä on aina viimeinen käskyvalta vaikka kentällä olisi ylempiarvoinen noita.

tactics.txt · Last modified: 22.09.2012 07:37 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki