User Tools

Site Tools


armies

Etusivu
maailmaa

Liittoutuneiden sotavoimat

Vastaavat lähes täysin sen ajan oikeita armeijoita. Tässä keskitytään lähinnä tilanteeseen ja rintamavastuujakoon pelin alkaessa.

“Latvian” maihinnousuoperaatio “Saaremaa”

Karlslandin pohjoinen armeijakunta on tehnyt maihinnousun Klaipedan pohjoispuolelle ja etenee kohti itää. Tarkoitus on luoda painetta uudelta rintamalta ja näin siirtää mörköjen huomiota ja sotavoimia myös pohjoiseen pois päähyökkäyksen suunnasta. Pohjoisen armeijakunnan apuna on Karlslandin PanzerWitch pataljoona Nord-G eversti Heidi “Cuterian” Guderianin johdolla (PzW Bttl. “Nord-G”). Selustan joukkoja Klaipedan alueella turvaa yhdistetyt Romangna/Venezia panssarinoitakomppaniat “Verona” ja “Palermo”. Etelästä kohti Kaunasia ja Vilnaa lähestyy Britannian maavoimat vahvistettuna panssarinoitapataljoona “Maidstonella”. Tavoitteena vallata ja tuhota Lubans-järven portaali.

Keskinen lohko

Karlslandin pääjoukot etenevät tasaista tahtia kohti itää ja Moskovaa. Keskisen lohkoisen pohjoista puolta etenevät Gallian ja Britannian joukot, jotka piirittävät Kaliningradia, suuren osan Britannian joukoista suunnaten kohti Kaunasia/Vilnaa suojaamaan Karlslandin pääjoukkojen pohjoista laitaa.

Eteläinen lohko

Loput Karlslandin voimista ja uudelleen kootut Ostmarkin joukot suuntaa kohti Pripyatin portaalia Gallian joukkojen mukana. Tukena näillä on joukkoja Romagnasta, Veneziasta, Daciasta, Moesiasta ja Hispaniasta. Eri maiden armejoiden yhteistyön teho vaihtelee, mutta lohkolla on kaikista värikkäimmät noitayksiköt.

Krimin maihinnousu ja operaatio “Potemkin”

Liberionin euroopan armeijasta suurin osa on keskitetty Krimille, apunaan Orussian etelään paenneet joukot. Mukana sekalaisia joukkoja lähialueelta kuten Greezestä ja Moesiasta. Tavoitteena vallata ja tuhota Krimin portaali.

operaatiot “Pohjola 1 ja Pohjola 2”

Suomuksen alueen joukot ovat jaettu kahteen etenemissuuntaan. Pääosa Suomuksen joukoista on sidottu taisteluihin laatokan ympärillä (Pohjola 1). Toinen osa (Pohjola 2) koostuu pääosin Orussian pohjoisen joukoista ja Baltlandin joukoista joiden tavoite on kuolan portaali.

Afrika Korps

Suuri osa Britannian joukoista on sidottu tukemaan Karlslandin afrika korpsin vähäisiä joukkoja eteläisen välimeren rannalla. Apuna joukkoja Liberionista ja Romagnasta. Tavoite on niilin varrelle rakenteilla oleva portaali.

Siberian front (Itärintama ;)

Orussian, Liberionin ja Fuson armeijat taistelevat Ural-vuoria kohti äärimmäisenä tavoitteena valtava Aral-järven portaali.

armies.txt · Last modified: 13.09.2012 16:40 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki