User Tools

Site Tools


taikuus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
taikuus [22.09.2011 13:41]
foxjones
taikuus [23.09.2011 14:16] (current)
foxjones
Line 45: Line 45:
 **Protection**\\ **Protection**\\
 Luo ympäröivän suojan. Kertakäyttöinen. \\ Luo ympäröivän suojan. Kertakäyttöinen. \\
-Pysyy kunnes loitsija poistaa suojan tai damage menee yli.  +Pysyy kunnes loitsija poistaa suojan, liikkuu tai damage menee yli. \\ 
-  * Instant, Defence/Barrier, (Interrupt puolella skillillä)+Suojakenttä imee joka tapauksessa yhden damagen itseensä -> särkyy \\ 
 +Toimii molempiin suuntiin. Suojakentän sisältä ei voi ampua/hyökätä
 +  * Instant, Stationary, Defence/Barrier, (Interrupt puolella skillillä)
   * AO: 10d5   * AO: 10d5
   * TP: 1   * TP: 1
   * AC: Skill/10 - erikoinen x1.5, kriittinen x2 (normaalit pyöristyssäännöt)   * AC: Skill/10 - erikoinen x1.5, kriittinen x2 (normaalit pyöristyssäännöt)
-  * Muuta: Liikkeessä teho puolittuu+  * Muuta: 2m halkaisija. Kun dama ylittyy niin suoja imee sen kokonaan (ellei yli 2x) ja särkyy 
 +    * Särkynyttä suojaa ei voi taikoa uudestaan heti seuraavalla meleevuorolla 
 +    * Jos suojakenttään tullut damage on yli 2x kentän suojausteho niin 2x:n ylittävä damage tulee läpi
   * Failure: Suoja nousee IH:10 vasta ja puolella teholla   * Failure: Suoja nousee IH:10 vasta ja puolella teholla
   * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]   * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
Line 96: Line 100:
     * Jos skill on 100+ niin voi luoda toisella kädellä toisen kilven puolella skillillä (Nanohatemppu;)     * Jos skill on 100+ niin voi luoda toisella kädellä toisen kilven puolella skillillä (Nanohatemppu;)
   * Failure: Kilpi muodostuu vasta IH:10 ja puolella teholla   * Failure: Kilpi muodostuu vasta IH:10 ja puolella teholla
 +    * Jos tulee damagea ennen IH 10 tai pelaaja haluaa niin kilven voi jättää muodostamatta jolloin kuluu vain 1 TP 
   * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]   * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
taikuus.1316688080.txt.gz · Last modified: 22.09.2011 13:41 by foxjones