User Tools

Site Tools


taikuus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
taikuus [02.09.2011 11:41] – [Basic] foxjonestaikuus [23.09.2011 11:16] (current) foxjones
Line 1: Line 1:
 +[[start|Etusivu]]\\
 +[[saeaennoestoe|Säännöstö]]\\
 +[[pelaajahahmot|Pelaajahahmojen spellit]]
 ====== Taikuus ====== ====== Taikuus ======
  
Line 12: Line 15:
   * Stationary (Pysyy tietyssä pisteessä)   * Stationary (Pysyy tietyssä pisteessä)
   * Non-lethal (Nanoha-kaanonin mukaisesti dama tulee, mutta vaan kipuna)   * Non-lethal (Nanoha-kaanonin mukaisesti dama tulee, mutta vaan kipuna)
 +    * Non-lethal damage vähennetään aina kokonaiskestopisteestä ja osuessa iskeytyy rintakehään
  
 Uudet:\\ Uudet:\\
Line 37: Line 41:
   * AO: 60   * AO: 60
   * TP: 0   * TP: 0
 +  * Fumble: Päänsärky d20 minuutiksi -> -20% toimintoihin
  
 **Protection**\\ **Protection**\\
 Luo ympäröivän suojan. Kertakäyttöinen. \\ Luo ympäröivän suojan. Kertakäyttöinen. \\
-Pysyy kunnes loitsija poistaa suojan tai damage menee yli.  +Pysyy kunnes loitsija poistaa suojan, liikkuu tai damage menee yli. \\ 
-  * Instant, Defence/Barrier, (Interrupt puolella skillillä)+Suojakenttä imee joka tapauksessa yhden damagen itseensä -> särkyy \\ 
 +Toimii molempiin suuntiin. Suojakentän sisältä ei voi ampua/hyökätä
 +  * Instant, Stationary, Defence/Barrier, (Interrupt puolella skillillä)
   * AO: 10d5   * AO: 10d5
   * TP: 1   * TP: 1
   * AC: Skill/10 - erikoinen x1.5, kriittinen x2 (normaalit pyöristyssäännöt)   * AC: Skill/10 - erikoinen x1.5, kriittinen x2 (normaalit pyöristyssäännöt)
-  * Muuta: Liikkeessä teho puolittuu+  * Muuta: 2m halkaisija. Kun dama ylittyy niin suoja imee sen kokonaan (ellei yli 2x) ja särkyy 
 +    * Särkynyttä suojaa ei voi taikoa uudestaan heti seuraavalla meleevuorolla 
 +    * Jos suojakenttään tullut damage on yli 2x kentän suojausteho niin 2x:n ylittävä damage tulee läpi 
 +  * Failure: Suoja nousee IH:10 vasta ja puolella teholla 
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
  
 **Fly mode**\\ **Fly mode**\\
Line 52: Line 63:
   * AO: 30+5d4   * AO: 30+5d4
   * TP: 2 (erikoinen 1tp ja kriittinen 0tp)   * TP: 2 (erikoinen 1tp ja kriittinen 0tp)
 +  * Failure: TP:t hukkaan
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
 +  * Muuta: Maksimi lentokorkeus on skill metriä (taikuus skill, ei lentotaito skill)
  
 **Magic Shoot** ("Shoot")\\ **Magic Shoot** ("Shoot")\\
Line 61: Line 75:
   * Range: 40/80   * Range: 40/80
   * Damage: 2d6   * Damage: 2d6
 +    * Erikoinen 4d6, Kriittinen 18damaa
   * CDR: 1m    * CDR: 1m 
 +  * Failure: Laukaus menee ohi
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
  
 ==== Advanced ==== ==== Advanced ====
Line 82: Line 99:
   * Muuta: Jatkuvassa meleessä käytetään omaa taikakilpi-kykyä jonka AO on 10   * Muuta: Jatkuvassa meleessä käytetään omaa taikakilpi-kykyä jonka AO on 10
     * Jos skill on 100+ niin voi luoda toisella kädellä toisen kilven puolella skillillä (Nanohatemppu;)     * Jos skill on 100+ niin voi luoda toisella kädellä toisen kilven puolella skillillä (Nanohatemppu;)
 +  * Failure: Kilpi muodostuu vasta IH:10 ja puolella teholla
 +    * Jos tulee damagea ennen IH 10 tai pelaaja haluaa niin kilven voi jättää muodostamatta jolloin kuluu vain 1 TP 
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
taikuus.1314963685.txt.gz · Last modified: 02.09.2011 11:41 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki