User Tools

Site Tools


taikuus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
taikuus [01.05.2011 17:14]
foxjones
taikuus [23.09.2011 14:16] (current)
foxjones
Line 1: Line 1:
 +[[start|Etusivu]]\\
 +[[saeaennoestoe|Säännöstö]]\\
 +[[pelaajahahmot|Pelaajahahmojen spellit]]
 ====== Taikuus ====== ====== Taikuus ======
  
Line 9: Line 12:
     * Boosted (Voi käyttää useamman meleevuoron voiman lisäämiseen)     * Boosted (Voi käyttää useamman meleevuoron voiman lisäämiseen)
   * One-try (Saa kokeilla kertaalleen. Esim. telepathy link)   * One-try (Saa kokeilla kertaalleen. Esim. telepathy link)
 +    * Uusi heitto mahdollinen kun natsiPJ toteaa tilanteen muuttuneen olennaisesti (aika, sijainti jne.)
   * Stationary (Pysyy tietyssä pisteessä)   * Stationary (Pysyy tietyssä pisteessä)
 +  * Non-lethal (Nanoha-kaanonin mukaisesti dama tulee, mutta vaan kipuna)
 +    * Non-lethal damage vähennetään aina kokonaiskestopisteestä ja osuessa iskeytyy rintakehään
 +
 +Uudet:\\
 +  * CDR: Collateral damage range
 +    * Eli ohimenneet loitsut aiheuttaa CDR (metri) etäisyydellä vahinkoa puolikkaan damagensa verran
 +      * Edellyttää että harhaosuma osuu kiinteeseen ja hajoavaan kohtaan (maa, rakennus jne..)
 +    * Kerroin dx tarkoittaa moneenko osumakohtaan heitetään dama (Esim. CDR: 5m d3)
 +    * Tämä vahinko on "aitoa damaa" myös Non-lethal-loitsuissa
  
 Katso myös:\\ Katso myös:\\
Line 21: Line 34:
   * AO: automaattinen onnistuminen aina   * AO: automaattinen onnistuminen aina
   * TP: 0   * TP: 0
 +  * AC: 5 (defaulttina, katso barrier jacketin modifointi)
  
 **Telepathy Link**\\ **Telepathy Link**\\
Line 27: Line 41:
   * AO: 60   * AO: 60
   * TP: 0   * TP: 0
 +  * Fumble: Päänsärky d20 minuutiksi -> -20% toimintoihin
  
 **Protection**\\ **Protection**\\
 Luo ympäröivän suojan. Kertakäyttöinen. \\ Luo ympäröivän suojan. Kertakäyttöinen. \\
-Pysyy kunnes loitsija poistaa suojan tai damage menee yli.  +Pysyy kunnes loitsija poistaa suojan, liikkuu tai damage menee yli. \\ 
-  * Instant, Defence/Barrier+Suojakenttä imee joka tapauksessa yhden damagen itseensä -> särkyy \\ 
 +Toimii molempiin suuntiin. Suojakentän sisältä ei voi ampua/hyökätä
 +  * Instant, Stationary, Defence/Barrier, (Interrupt puolella skillillä)
   * AO: 10d5   * AO: 10d5
   * TP: 1   * TP: 1
   * AC: Skill/10 - erikoinen x1.5, kriittinen x2 (normaalit pyöristyssäännöt)   * AC: Skill/10 - erikoinen x1.5, kriittinen x2 (normaalit pyöristyssäännöt)
-  * Muuta: Liikkeessä teho puolittuu+  * Muuta: 2m halkaisija. Kun dama ylittyy niin suoja imee sen kokonaan (ellei yli 2x) ja särkyy 
 +    * Särkynyttä suojaa ei voi taikoa uudestaan heti seuraavalla meleevuorolla 
 +    * Jos suojakenttään tullut damage on yli 2x kentän suojausteho niin 2x:n ylittävä damage tulee läpi 
 +  * Failure: Suoja nousee IH:10 vasta ja puolella teholla 
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
  
 **Fly mode**\\ **Fly mode**\\
Line 41: Line 62:
   * Instant   * Instant
   * AO: 30+5d4   * AO: 30+5d4
-  * TP: (erikoinen 2tp ja kriittinen 1tp)+  * TP: (erikoinen 1tp ja kriittinen 0tp) 
 +  * Failure: TP:t hukkaan 
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]] 
 +  * Muuta: Maksimi lentokorkeus on skill metriä (taikuus skill, ei lentotaito skill)
  
 **Magic Shoot** ("Shoot")\\ **Magic Shoot** ("Shoot")\\
 "I want to cast... magic missle"  "I want to cast... magic missle" 
-  * Instant, Shooting/Aimed+  * Instant, Shooting/Aimed, Non-lethal
   * AO: 10d4   * AO: 10d4
   * IH: +1   * IH: +1
-  * TP: 2+  * TP: 1
   * Range: 40/80   * Range: 40/80
   * Damage: 2d6   * Damage: 2d6
 +    * Erikoinen 4d6, Kriittinen 18damaa
 +  * CDR: 1m 
 +  * Failure: Laukaus menee ohi
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
  
 ==== Advanced ==== ==== Advanced ====
Line 65: Line 93:
 Pysyy kunnes loitsija liikkuu, poistaa kilven tai damage ylittää suojan\\ Pysyy kunnes loitsija liikkuu, poistaa kilven tai damage ylittää suojan\\
 Murrettua suojakilpeä ei voi luoda uudestaan seuraavalla meleevuorolla\\ Murrettua suojakilpeä ei voi luoda uudestaan seuraavalla meleevuorolla\\
-  * Instant, Defence/Shield+  * Instant, Defence/Shield, (Interrupt puolella skillillä)
   * AO: 10d4   * AO: 10d4
   * TP: 2   * TP: 2
Line 71: Line 99:
   * Muuta: Jatkuvassa meleessä käytetään omaa taikakilpi-kykyä jonka AO on 10   * Muuta: Jatkuvassa meleessä käytetään omaa taikakilpi-kykyä jonka AO on 10
     * Jos skill on 100+ niin voi luoda toisella kädellä toisen kilven puolella skillillä (Nanohatemppu;)     * Jos skill on 100+ niin voi luoda toisella kädellä toisen kilven puolella skillillä (Nanohatemppu;)
 +  * Failure: Kilpi muodostuu vasta IH:10 ja puolella teholla
 +    * Jos tulee damagea ennen IH 10 tai pelaaja haluaa niin kilven voi jättää muodostamatta jolloin kuluu vain 1 TP 
 +  * Fumble: [[taulukoita|loitsufumbletaulukko]]
taikuus.1304259277.txt.gz · Last modified: 01.05.2011 17:14 by foxjones