User Tools

Site Tools


skillit_ja_alkuosaamiset

Etusivu
Säännöstö

Defaulttiarvoja

HP: CON x2
TP: POW x2
IH: 5
AC: 5
Dodge: 40 (taikatyttömoodissa)
Damage mod: normaalisti

Alkuosaamiset (Nämä siis laitosaikakauden jäljiltä)

20 = Climb, Jump, Throw, Listen, Scan, Search
10 = Dodge (Norm), Hide, Sneak
1 = Muut

 • Kaikkien aseiden AO on 20 ellei toisin mainita tai oikeesti eksoottinen jolloin AO 10-15
 • Devicen sukuisten vehkeiden AO 30/20 (hyökki/puolustus), ellei toisin mainita tai eksoottinen
  • Kleistria (Ampuma-aseet)
  • Sahara (Kirveet 30/20, Keihäät 20/15)
  • Lorelei (none)
  • Velvette (Varstat)

Lukeminen/Kirjoittaminen/Kielitaito

 • Taikatytöt osaa defaulttina aina lukea ja puhua sitä kieltä missä kulloinkin menee
 • skillejä käytetään siinä vaiheessa kun tulee jotain erityisen hankalaa vastaan
 • Kielitaito oikeesti tulee isännältä ja sitä ennen master device tulkkaa

Skillinousut

- Skillit nousee aina onnistuessa uudessa tilanteessa

Onnistuminen → +1
Erikoinen → +2 tai 1d3
Kriittinen → +3 tai 1d6
- Rare statti → x2 (NatsiPJ määrää)
skill ilman muutosta alle 20 → +2
skill ilman muutosta alle 40 → +1

Skillien maksimi = 100
(Tästä menee muutokset helposti yli jos vielä hyvä loyality ja moraali)

skillit_ja_alkuosaamiset.txt · Last modified: 10.09.2011 12:25 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki