User Tools

Site Tools


world

alkuun

World Lore level 20 - World lore level 30 - world-lore-40 - world-lore-50

Melkanian kartta

Pelin maailma (ihmisten silmin)

Peli sijoittuu ihmisten valtakunnan Melkanian herttuakunnan alueelle, joka on koillisin herttuakunnista ja suhteellisen rauhallisella alueella.
Eletään vuoden 410 ensimmäistä sykliä, 2. Gloriksen aikaa.

Rahajärjestelmä

Käytettyjen valuuttojen vaihtoarvo:
1 Sterling (st) on 10 nickeliä (n)
10 Sterlingiä (st) on 1 hopearaha (s)
100 Sterlingiä (st) on 1 kultaraha (g)

Uskonto

Joka tuhannes vuosi yksi eri maailmaa asuttavien suurien lajien suojelusjumalista nousee ylijumalaksi Ikaros-vuorelle. Miten tarkalleen tämä valinta tapahtuu, on kuolevaisten tiedon ulkopuolella. Pelin alkaessa on meneillään toinen ihmisten suojelusjumala Gloriksen hallintokausista.
Ylijumalana olo tarkoittaa sitä että kaikkien rotujen tulisi kohdistaa rituaalinsa ensisijaisesti sen hetkistä suojelusjumalaa kohtaan. Uhrit, rukoukset ja avunpyynnöt siis suuntautuvat kyseiselle ylijumalalle, riippumatta siitä mitä rotua rukoilija on. Tämä johtaa käytännössä siihen että suojelusjumala suosii oman suojelusrotunsa edustajia, mutta muidenkin rotujen hartaat, sen hetkisen ylijumalan palvelijat, voivat saada ylijumalan huomion.
Käytännössä lajit palvovat tietenkin pääasiassa omia suojelusjumaliaan, ja näiden puutteessa tai muista syistä pienempiä jumaluuksia.
Ylijumala Gloris arvostaa hyveinä ahkeruutta, anteliaisuutta, määrätietoisuutta, nöyryyttä, rohkeutta ja sitkeyttä.

Lajit

Ihmiset

Ihmiset ovat suojelujumala Gloriksen ansiosta laajin ja nykyinen valtaapitävä rotu. Ihmiset ovat jakautuneet lukuisiin lähes itsenäisiin herttuakuntiin, jotka ovat nimellisesti ihmisten imperiumin alaisuudessa. Herttuakunnat käyvät vähän väliä aseellisia konflikteja keskeään ja pienemmän mittakaavan kahakat esimerkiksi kaupunkien lordien välillä ovat yleisiä.
Ihmisten paikallinen suhtautuminen muihin rotuihin voi erota paljonkin eri herttuakuntien välillä. Pääosin ihmiset pitävät hyvät kauppasuhteet haltioihin ja eritoteen kääpiöihin. Peikkolaisten kanssa suurin osa herttuakunnista on jatkuvassa sotatilassa. Kemonomimien status ihmisyhteiskunnissa eroaa eniten eri puolilta imperiumia, joidenkin pitäen niitä orjina, kun taas toisaalla rodut ovat lähes tasa-arvoisia. Gnollien ja koboldien kanssa välit ovat vihamielisen neutraalit.
Ihmisten johtaja on keisari. Ihmisten valtakuntia valvoo Gloriksen kirkko ja sen papisto ja ritarikunta. Papisto pitää huolta kansan henkisestä puolesta ja kirkon ritarikunta suojelee papistoa. Kaupunkeja ja maa-alueita hallitsevat paronit (baron), seriffit (marshal) ja lordit (lord), jotka vastaavat kreivikunnan kanslerille (count/chancellor).
Ihmiset lasketaan aikuisiksi kun täyttävät 15 vuotta ja elävät yleensä noin 50-60 vuotiaiksi. Vanhimmat saavuttavat 75-90 vuoden iän. 100 vuoden rajapyykkiin asti kukaan ei tietojen mukaan ole vielä yltänyt. Aikuiset ihmiset ovat pääosin kokoa 10-15. Naiset 1-2 pienempiä. Ihmisten suojelusjumala on Gloris.

Haltiat

Haltiat ovat pituudeltaan samaa luokkaa ihmisiin verrattuna, mutta ovat hentorakenteisempia, koon ollen yleensä 9-13, naisten koon ollessa tavallisesti 1 pienempi.
Haltiat ovat jakautuneet ryhmiin eri puolille mannerta ja eri alueella asuvia haltioita pidetään yleisesti omina “heimoina”. Lähimmät ovat Sirunean metsähaltiat idässä. Haltioiden yhteinen suojelusjumala on Thu-niliel.

Kääpiöt

Kääpiöt ovat raskasrakenteisia, mutta selvästi lyhyempiä joten muiden rotujen koko ei ole verrattavissa kääpiöiden kanssa. Kääpiöiden oma koko on 10-14 välillä, myös naisten.
Myös kääpiöt ovat levittäytyneet laajalle alalle pieniin yhteiskuntiin, mutta toisinkuin haltiat, kääpiöt katsovat olevansa yhtä kansaa. Kääpiöt pääosin elävät vuoriin kaivetuissa linnakkeissa. Kääpiöiden suojelusjumala on Dwarnum.

Peikkolaiset

Örkit ovat kokoluokkaa 12-16 ja goblinit 7-11, mikä rajaa millä nimellä peikkolaista kutsutaan yleiskielellä.
Peikkolaisten suojelusjumala on Zhagath.

Beastfolk (Kemonomimit)

“Kemonomimit” saavuttavat “aikuisikänsä” n. 13 vuotiaina ja elävät ihmisten tavoin noin 50-60 vuotiaiksi. Yläraja näillä tulee yleensä vastaan 70 vuoden iässä. Beastfolk voi alilajinsa mukaanlaskien vaihdella suuresti väliltä 8-16 ja jopa suurempia. Naiset noin 1-2 pienempiä.
Beastfolkin nykyinen alennustila johtuu siitä että heillä ei ole omaa suojelusjumalaa, joten useat muut rodut ja kansat pitävät näitä alempana rotuna.

Gnollit

Gnollit ovat isoja ja eläimellisempiä versioita kemonomimeistä. Näillä on koko kehon peittävä karvapeite ja ulkoneva kuono sekä terävät hampaat.
Gnollit voivat kasvaa välille 10-16, naisten ollessa 1-2 pienempiä.
Gnollien suojelusjumala on Barkwort.

 • Rocco: Gnolleilla keulakuvamainen kuningas, jonka vaikutusmahdollisuudet heijastuu papiston ja klaanipäälliköiden neuvostoon. Klaanikommuuneja ja ilmeisesti joitain muinaisia kaupunkeja joita vielä asutetaan. Gnollit ja bambumetsän beastfolk hyvissä väleissä koska Barkwort ja Fenris hyvää pataa. Kunnioittavat bambumetsän eristäytyneisyyttä.

Koboldit

Koboldit ovat kuin pienikokoisia versioita gnolleista.
Koboldit ovat yleensä kokoväliä 5-10.

Ihmisten Valtakunnat

Farsthid

Farsthid on Melkanian läntinen rajanaapuri. Se on jakautunut itäiseen ja läntiseen osaan.

Grunevald

Grunevald on Melkanian eteläinen rajanaapuri. Se on Melkaniaa suurempi ja vahvempi. Grunevaldin pääkaupunki Magnita sijaitsee Surne-joen varrella keskisessä osassa. Grunevald tukee yhä avoimesti Malnoria Bistriaa vastaan käydyissä kahakoissa.

Lathia

Muinoinen suurvalta, jonka nykyinen asema perustuu ihmisten uskonnollisena keskuksena toimimiseen. Lathia sijaitsee kauempana lännessä Farsthidin ja suuren järven takana.

Malnor

Surne-joen alangolla sijaitseva pieni herttuakunta. Sijaitsee Grunevaldista vuorten yli lounaaseen ja Bistrian ylängön pohjoispuolella. On ollut viimeisen vuosisadan ajan enemmän tai vähemmän sodassa Bistrian kemonomimi-alueiden kanssa.

Melkania

Hahmojen nykyinen kotimaa. Herttua- ja kuningaskunta jakautuu viiteen kreivikuntaan. Keskellä on Melkany, jonka rajoja Ernen ja Dunstridin joet muodostavat pohjoisessa ja lounaassa. Pääkaupunki Milvertop sijaitse kukkulalla näiden jokien välissä. Muita mainittavia kaupunkeja Melkanyn kreivikunnassa on Larstin satamakaupunki, Darnisfield idässä, Dunstrid-joen ylityspaikka Norsin, Erne-joen ylityspaikka Kesante sekä pienemmät kaupungit Frisia ja Mae.
Eteläinen kreivikunta on Seleny, jonka suurimmat kaupungit ovat Blyworth (pääkaupunki) Eibe-järven rannalla ja satamakaupunki Bajer. Rajaa Grunevaldin kanssa valvoo Sandpassin linnakekaupunki.
Itäinen kreivikunta on Murnevy. Sen suurin kaupunki Lyre sijaitsee suurella niemellä, josta näkyy Saalin saarelle. Muut alueen kaupungit ovat hyvin pienikokoisia rajakaupunkeja, Klementis niistä suurin ja itäisin satamakaupunki Wernio merkittävin. Alueelta itään on rannikolla Sirunean haltiametsä, jonka rajoja haltiat valvovat mustasukkaisesti. Pohjoispuolelta alkaa suuret metsät joiden pohjoisosissa on peikkolaisklaaneja. Lisäksi idässä on bambumetsä jota hallitsee jokin jumalolento joka ei suvaitse ihmisiä alueellaan.
Pohjoisen kreivikunta on nimeltään Sunderwoods. Se on suurimmilta osin metsäistä ja päättyy kääpiöiden hallitsemaan vuoristoon pohjoisessa. Sen suurin ja ainoa merkittävä kaupunki Baranor sijaitsee vuorilta laskevan Dunstrid-joen sivuhaaran varrella. Pohjoisen vuoristoissa on kääpiöiden linnakkeita ja kaivoksia.
Lännessä sijaitsee Linton, jonka suurin kaupunki on Instfalk. Lintonilla on yhtenäinen raja-alue Farsthidin kanssa.

Karavir

Väljemmin asutettua rannikkoseutua Grunevaldista etelään. Tunnettu merenkäynnin saralla ja Karaviriläiset laivat ovat usein myös Melkanian satamissa.

Ustmark

Pohjoinen ja harvaan asuttu nuori ihmisvaltakunta Farsthidistä pohjoiseen vuorten toisella puolella. Pitää pohjoisen erämaata asuttavat peikkolaiset aisoissa.

Kääpiöiden valtakunnat

Gothumner

Melkanian pohjoisen puolen vuoret ovat Gothumnerin kääpiöiden aluetta. Niiden suurin linnake sijaitsee vuoristojärven pohjoispuolella ja Sunderwoodin pohjoispuolella on linnake jonka kanssa Melkanialaiset ovat useimmiten tekemisissä.

Haltioiden valtakunnat

Sirunea

Metsäalue rannikolla Melkaniasta itään. Eivät suvaitse muita rotuja metsässään.

Lait ja oikeusjärjestelmä

Rikoksista saa sakkoja, linnaa tai polttomerkin johonkin kohtaan kehostaan rikoksen mukaan. Varkaat saa varas-merkin ranteeseensa ja murhaajat merkin otsaansa varoitukseksi muille. Kuolemanrangaistukset vain äärimmäisissä tapauksissa.

Yhteiskuntaluokat

Itäisten herttuakuntien asukkaat arvostavat suvun käsitettä. Tunnettu ja arvostettu nimi on tärkeä ja usein jopa määrittää henkilön aseman yhteiskunnassa.

 • ylempi aateli (arvostettujen mahtisukujen jäsenet ja hallitsijat)
  • Sukunimen edessä etuliite “de”, esim. Milvermina de Rostaria)
 • alempi aateli (suuret maanomistajat, ritarit, kenraalit)
  • Sukunimen perässä voi olla vielä hallintoseutu “ov” etuliitteellä, esim. Margus Boren ov Astur
 • ylempi keskiluokka (käsityöläismestarit, upseerit, papisto)
  • nimikäytäntö ei eroa edellisestä.
 • keskiluokka (kauppiaat, käsityöläiset, ammattisotilaat)
  • keskiluokalla on vakiintunut sukunimi.
 • työläiset (käytännössä kaupunkityöläiset.)
  • ylemmän ja alemman välimuoto. Nimi voi olla kumpaakin tyyliä.
 • maatyöläiset (käytännössä maaseutuväki)
  • Näillä vain harvoin kunnon sukunimeä. Koko nimet ovat tyyliä “Anton Miklesson (Miklenpoika)” tai “Elisa of Buren(kylä)/Elisa Ervinsdotter(Ervinintytär)”
 • orjat (ei Melkaniassa) ja rikolliset

Koulutus

 • Kyläkoulut opettavat aamupäivisin lapsia/nuoria taskdaynä ja firedaynä. Restday on lepopäivä ja Gloriksen pyhittämä päivä jolloin kyläkouluissa on aamupäivisin pyhäkoulua.

Juhlapyhiä

 • under construction Å:D

Monsters

Asumattomilla mailla voi asustaa vaikka minkälaisia hirviöitä. Joskus tälläinen voi ilmaantua jonkin kaukaisemman kylän tienoille aiheuttamaan vaaraa.

world.txt · Last modified: 08.09.2016 11:53 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki