User Tools

Site Tools


smelter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
smelter [03.02.2013 10:50]
foxjones
smelter [19.12.2017 21:13] (current)
foxjones
Line 6: Line 6:
  
   * Käytetään malmin muuttamiseksi metalleiksi (ingot).   * Käytetään malmin muuttamiseksi metalleiksi (ingot).
-    * Myös itemeitä voi sulattaa.+    * Myös itemeitä voi sulattaa 1:1 jos hahmon smelting skill vastaa metallin leveliä. 
 +      * Onnistumisella harkko on alin levelin qualityarvo 
 +      * Erikoisella keskiarvo ja Kriittisellä maksimiarvo 
 +      * Epäonnistuminen hukkaa osan materiaalista (jää n. 80%) ja alin levelin qualityarvo. Fumble pilaa 50% ja laskee qualitylevelin.
   * Sulattaminen vaatii polttoainetta, kuten puuta tai hiiltä.   * Sulattaminen vaatii polttoainetta, kuten puuta tai hiiltä.
-    * Polttoaineen kulutus annetaan esim. 2(+1) jossa ensimmäinen 2 on lämmittämiseen ja (+1) per seuraava erä +    * Polttoaineen kulutus annetaan esim. 2(+1) jossa ensimmäinen 2 on lämmittämiseen ja (+1) per seuraava erä.  
-    * Eri metallien välillä sulattamo pitää jäähdyttää (2h) ja puhdistaa (1h) epäpuhtauksista+      * 0,2 Coal vastaa 1 fuel. 
 +    * Lämmittämiseen kuluu 1h ja malmierän sulatukseen 1h (määrä riippuu sulattamon koosta) 
 +    * Eri metallien välillä sulattamo pitää jäähdyttää (1h) ja puhdistaa (1h) epäpuhtauksista
   * Metalliharkoista ja malmista voi tehdä yhdistelmämetalleja (alloy).   * Metalliharkoista ja malmista voi tehdä yhdistelmämetalleja (alloy).
  
Line 16: Line 21:
       * Lvl 1 = 10, lvl 2 = 30, lvl 3 = 50, lvl 4 = 70, lvl 5 = 90.       * Lvl 1 = 10, lvl 2 = 30, lvl 3 = 50, lvl 4 = 70, lvl 5 = 90.
     * heitetään vs smelting lämmitys (fuel) ja jokainen osa-aine erikseen     * heitetään vs smelting lämmitys (fuel) ja jokainen osa-aine erikseen
-    * onnistumisien ja epäonnistumisien erotus lasketaan yhteen +    * onnistumisien ja epäonnistumisien erotus lasketaan edelliseen qualityarvoon. 
-    * hahmon smelting skill on max mihin asti quality voi nousta. +    * hahmon smelting skill on maksimi mihin asti quality voi nousta. 
       * Jos hahmon smelting skill on alempi kuin metallin lähtöarvo, onnistumiset pitää qualityn kuitenkin lähtöarvossa, eikä laske hahmon smelting skill tasolle.       * Jos hahmon smelting skill on alempi kuin metallin lähtöarvo, onnistumiset pitää qualityn kuitenkin lähtöarvossa, eikä laske hahmon smelting skill tasolle.
 +      * Erikoiset onnistumiset voivat silti nostaa qualityn levelin maksimiin saakka, riippumatta hahmon skillistä.
 +      * Kriittiset onnistumiset voivat nostaa qualityn seuraavan levelin keskiarvoon saakka, riippumatta hahmon skillistä.
   * Esim: Hahmon smithing+smelting skill on 48 ja tämä yrittää tehdä pronssia (bronze).   * Esim: Hahmon smithing+smelting skill on 48 ja tämä yrittää tehdä pronssia (bronze).
     * Pronssin max level on 3 joten aloitus quality on 50.     * Pronssin max level on 3 joten aloitus quality on 50.
       * Hahmo heittää ensin lämmityksen (fuel) vs smelting ja heittää 39 onnistuen. Quality nousee 9 pistettä, mutta koska skill on vain 48 niin quality pysyy 50:ssä.        * Hahmo heittää ensin lämmityksen (fuel) vs smelting ja heittää 39 onnistuen. Quality nousee 9 pistettä, mutta koska skill on vain 48 niin quality pysyy 50:ssä. 
       * Hahmo heittää sitten kupariosan ja tunaroi saaden 62, jolloin quality laskee 14 pistettä: 50 -> quality 36       * Hahmo heittää sitten kupariosan ja tunaroi saaden 62, jolloin quality laskee 14 pistettä: 50 -> quality 36
-      * Seuraavaksi hahmo lisää tinaa ja heittää viel kerran saaden 23, jolloin quality nousisi 25 pistettä: 36 -> quality 61+      * Seuraavaksi hahmo lisää tinaa ja heittää vielä kerran saaden 23, jolloin quality nousee 25 pistettä: 36 -> quality 61
       * Mutta koska hahmon skill on 48 niin quality ei voi enää nousta siitä korkeammalle.       * Mutta koska hahmon skill on 48 niin quality ei voi enää nousta siitä korkeammalle.
       * Lopputulos on bronze ingot quality 48 (lvl 3).       * Lopputulos on bronze ingot quality 48 (lvl 3).
Line 30: Line 37:
  
   * **Adamantium** Max level: 5   * **Adamantium** Max level: 5
-    * 3(+3) fuel + 1 Adamantium ore = 1 Adamantium ingot+    * 4(+2) fuel + 1 adamantium ore = 0,8 adamantium ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 4     * Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 4
 +    * Found: Type 2 (deep)
 +    * Points: +2
  
   * **Bishmuth** Max level: 3   * **Bishmuth** Max level: 3
-    * 1(+0,5) fuel + 1 Bishmuthine 1 Bishmuth ingot+    * 2(+0,5) fuel + 1 bishmuthine ore 0,5 bishmuth ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 1
-    * Special: -2 lvl if used for weapons or armors+    * Special: -2 lvl and -2 points if used for weapons or armors 
 +    * Found: Type 2 (granite)
  
   * **Copper** Max level: 2   * **Copper** Max level: 2
-    * 2(+1) fuel + 2 copper ore = 1 copper ingot+    * 3(+1) fuel + 2 copper ore = 1 copper ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
 +    * Found: Type 1 (limestone) & Type 4 (marble)
  
   * **Gold** Max level: 4   * **Gold** Max level: 4
-    * 1(+0,5) fuel + 1 Gold ore = 1 Gold ingot+    * 2(+0,5) fuel + 1 gold ore = 1 gold ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
-    * Special: lvl 1 if used for weapons or armor+    * Special: lvl 1 and -3 points if used for weapons or armor 
 +    * Found: Type 2 
  
   * **Iron** Max level: 3   * **Iron** Max level: 3
-    * 3(+2) fuel + 2 iron ore = 1 iron ingot+    * 4(+2) fuel + 2 iron ore = 1 iron ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
 +    * Found: Type 1
    
   * **Lead** Max level: 1   * **Lead** Max level: 1
-    * 1(+0,5) fuel + 1 lead ore = 1 lead ingot+    * 2(+0,5) fuel + 1 lead ore = 1 lead ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
 +    * Points: -2
 +    * Found: Type 3 & Type 4
  
   * **Mithril** Max level: 5   * **Mithril** Max level: 5
-    * 2(+1) fuel + 1 Mithril 1 Mithril silver ingot+    * 3(+1) fuel + 1 mithril ore 0,6 mithril silver ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3
-    * Special: -1 lvl if used in weapons+    * Special: -1 lvl and -1 points if used in weapons 
 +    * Found: Type 2 (deep)
  
   * **Nickel** Max level: 2   * **Nickel** Max level: 2
-    * 3(+2) fuel + 2 nickel ore = 1 nickel ingot+    * 4(+2) fuel + 2 nickel ore = 1 nickel ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
-    * Special: -1 lvl if used in weapons or armors+    * Special: -1 lvl and -2 points if used in weapons or armors 
 +    * Found: Type 2 (diorite)
  
   * **Silver** Max level: 3   * **Silver** Max level: 3
-    * 2(+1) fuel + 2 silver ore = 1 silver ingot+    * 3(+1) fuel + 2 silver ore = 1 silver ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
-    * Special: -2 lvl if used in bladed weapons and -1 lvl for armors+    * Special: -2 lvl and -3 points if used in bladed weapons and -1 lvl and -2 points for armors 
 +    * Found: Type 2 (granite) & Type 4 (gneiss)
  
   * **Tin** Max level: 1   * **Tin** Max level: 1
-    * 1(+0,5) fuel + 2 tin ore = 1 tin ingot+    * 2(+0,5) fuel + 2 tin ore = 1 tin ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
 +    * Points: -2
 +    * Found: Type 2 (granite)
  
   * **Zinc** Max level: 2   * **Zinc** Max level: 2
-    * 1(+0,5) fuel + 2 zinc ore = 1 zinc ingot+    * 2(+0,5) fuel + 2 zinc ore = 1 zinc ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 1
     * Special: -1 lvl if used in weapons or armors     * Special: -1 lvl if used in weapons or armors
 +    * Points: -2
 +    * Found: Type 4 
  
 === Metals from special ores === === Metals from special ores ===
 +
 +  * **Blue crystal ore** (Cobaltite ;)
 +    * 2(+1) fuel + 1 blue crystal ore = 0,5 + 0,3 nickel or iron or bismuth
 +      * Nickel/Iron/Bismuth: d6 -> 1-3 nickel, 4-5 iron, 6 bishmuth
 +    * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
 +    * Found: Types 2-4
  
   * **Crystal ore** (Tetrahedrite ;)   * **Crystal ore** (Tetrahedrite ;)
-    * 2(+1) fuel + 2 crystal ore = 1 copper ingot + 0,5 iron or zinc ingot + 0,2 silver or lead or bishmuth ingot+    * 3(+1) fuel + 2 crystal ore = 1 copper ingot + 0,5 iron or zinc ingot + 0,2 silver or lead or bishmuth ingot
       * Zinc/Iron: d6 -> 1-2 zinc, 3-6 iron       * Zinc/Iron: d6 -> 1-2 zinc, 3-6 iron
       * Lead/Silver/Bishmuth: d6 -> 1-3 lead, 4-5 silver, 6 bishmuth       * Lead/Silver/Bishmuth: d6 -> 1-3 lead, 4-5 silver, 6 bishmuth
     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
 +    * Found: All types
  
   * **White crystal ore** (Galena ;)   * **White crystal ore** (Galena ;)
-    * 1(+1) fuel + 1 white crystal ore = 0,5 lead ingot + 0,2 silver+    * 2(+1) fuel + 1 white crystal ore = 0,5 lead ingot + 0,2 silver
     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 1 & Smelting lvl 2
 +    * Found: Type 3 & Type 4 (Granite, limestone)
  
 === Alloys === === Alloys ===
  
   * **Bishmuth Bronze** Max level: 4   * **Bishmuth Bronze** Max level: 4
-    * 2(+1) fuel + 2 copper ingot + 1 tin ingot + 1 Bishmuth ingot = Bishmuth Bronze ingot+    * 3(+1) fuel + 2 copper ingot + 1 tin ingot + 1 Bishmuth ingot = Bishmuth Bronze ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3     * Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3
  
   * **Black Iron** Max level: 5   * **Black Iron** Max level: 5
-    * 3(+2) fuel + 2 iron ore + obsidian = Black iron ingot+    * 5(+2) fuel + 2 strong iron ore + obsidian = Black iron ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 4     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 4
-    * Special: black color+    * Special: black color (aka obsidian iron) 
 +    * Points: +1
  
   * **Brass** Max level: 2   * **Brass** Max level: 2
-    * 1(+0,5) fuel + 0,5 copper ingot + 0,5 zinc ingot = 1 Brass ingot+    * 2(+0,5) fuel + 0,5 copper ingot + 0,5 zinc ingot = 1 Brass ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 1     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 1
-    * Special: -1 lvl if used in weapons or armors+    * Special: -1 lvl and -1 points if used in weapons or armors
  
   * **Bronze** Max level: 3   * **Bronze** Max level: 3
-    * 1(+1) fuel 0,5 + 0,5 copper ingot + tin ingot = 1 Bronze ingot+    * 2(+1) fuel 0,5 copper ingot + 0,5 tin ingot = 1 Bronze ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 2
  
Line 117: Line 148:
  
   * **Pewter** Max level: 3   * **Pewter** Max level: 3
-    * 1(+0,5) fuel + 1 tin ingot + 0,5 copper ingot + 0,5 lead ingot = 1 Pewter ingot+    * 2(+0,5) fuel + 1 tin ingot + 0,5 copper ingot + 0,5 lead ingot = 1 Pewter ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2
-    * Sepcial: lvl 1 if used in weapons or armors+    * Special: lvl 1 and -2 points if used in weapons or armors
  
   * **Silvery metal** Max level: 2 (nickel silver)   * **Silvery metal** Max level: 2 (nickel silver)
-    * 2(+1) fuel + 1 nickel ingot + 1 copper ingot + 0,5 zinc ingot = 2 Silvery ingot+    * 3(+1) fuel + 1 nickel ingot + 1 copper ingot + 0,5 zinc ingot = 2 Silvery ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 3 % Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 3 % Smelting lvl 2
-    * Special: -1 lvl if used in weapons or armors+    * Special: -1 lvl and -2 points if used in weapons or armors
  
   * **Steel** Max level: 4   * **Steel** Max level: 4
-    * 3(+2) fuel (at least 1(+1) coal) + 3 iron ingot + 1 flux = Steel ingot+    * 4(+2) fuel (josta vähintään 1(+1) pitää olla "coal") + 3 iron ingot + 1 flux = Steel ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3
 +    * Points: +1
  
   * **Sterling Silver** Max level: 4   * **Sterling Silver** Max level: 4
-    * 2(+1) fuel + silver ingot + copper ingot = 2 Sterling Silver ingot+    * 3(+1) fuel + silver ingot + copper ingot = 2 Sterling Silver ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2
     * Special: -2 if used in bladed weapons and -1 if used in blunt weapons or armor     * Special: -2 if used in bladed weapons and -1 if used in blunt weapons or armor
 +    * Points: -1
  
   * **Strong iron** Max level: 4   * **Strong iron** Max level: 4
-    * 3(+2) fuel + 2 iron ingot + 1 strontium = 2 Strong iron ingot+    * 4(+2) fuel + 2 iron ingot + 1 strontium = 2 Strong iron ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy lvl 3 & Smelting lvl 2
-    * Special: +lvl PP when used in weapons+    * Special: half wear-counters when used in weapons
    
   * **White Steel** Max level: 5   * **White Steel** Max level: 5
-    * 4(+2) fuel (at least 1 coal) + 2 iron ingot + 1 flux + 1 white crystal ore = 2 Steel ingot+    * 5(+2) fuel (josta vähintään pitää olla "coal") + 2 strong iron ingot + 1 flux + 1 white crystal ore = 2 White steel ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3     * Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3
 +    * Points: +2
smelter.1359881444.txt.gz · Last modified: 03.02.2013 10:50 by foxjones