User Tools

Site Tools


smelter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
smelter [20.06.2015 12:02]
foxjones
smelter [19.12.2017 21:13] (current)
foxjones
Line 9: Line 9:
       * Onnistumisella harkko on alin levelin qualityarvo       * Onnistumisella harkko on alin levelin qualityarvo
       * Erikoisella keskiarvo ja Kriittisellä maksimiarvo       * Erikoisella keskiarvo ja Kriittisellä maksimiarvo
-      * Epäonnistuminen hukkaa n. 80% materiaalista ja alin levelin qualityarvo. Fumble pilaa 50% ja laskee qualitylevelin.+      * Epäonnistuminen hukkaa osan materiaalista (jää n. 80%ja alin levelin qualityarvo. Fumble pilaa 50% ja laskee qualitylevelin.
   * Sulattaminen vaatii polttoainetta, kuten puuta tai hiiltä.   * Sulattaminen vaatii polttoainetta, kuten puuta tai hiiltä.
     * Polttoaineen kulutus annetaan esim. 2(+1) jossa ensimmäinen 2 on lämmittämiseen ja (+1) per seuraava erä.      * Polttoaineen kulutus annetaan esim. 2(+1) jossa ensimmäinen 2 on lämmittämiseen ja (+1) per seuraava erä. 
Line 128: Line 128:
  
   * **Black Iron** Max level: 5   * **Black Iron** Max level: 5
-    * 5(+2) fuel + 2 iron ore + obsidian = 3 Black iron ingot+    * 5(+2) fuel + 2 strong iron ore + obsidian = 3 Black iron ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 4     * Requires: Metallurgy lvl 2 & Smelting lvl 4
     * Special: black color (aka obsidian iron)     * Special: black color (aka obsidian iron)
Line 158: Line 158:
  
   * **Steel** Max level: 4   * **Steel** Max level: 4
-    * 4(+2) fuel (josta vähintään 1(+1) pitää olla "coal") + 3 iron ingot + 1 flux = Steel ingot+    * 4(+2) fuel (josta vähintään 1(+1) pitää olla "coal") + 3 iron ingot + 1 flux = Steel ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 3
     * Points: +1     * Points: +1
  
   * **Sterling Silver** Max level: 4   * **Sterling Silver** Max level: 4
-    * 3(+1) fuel + silver ingot + copper ingot = 2 Sterling Silver ingot+    * 3(+1) fuel + silver ingot + copper ingot = 2 Sterling Silver ingot
     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2     * Requires: Metallurgy & Smelting lvl 2
     * Special: -2 if used in bladed weapons and -1 if used in blunt weapons or armor     * Special: -2 if used in bladed weapons and -1 if used in blunt weapons or armor
Line 174: Line 174:
    
   * **White Steel** Max level: 5   * **White Steel** Max level: 5
-    * 5(+2) fuel (josta vähintään 1 pitää olla "coal") + 2 iron ingot + 1 flux + 1 white crystal ore = 2 White steel ingot+    * 5(+2) fuel (josta vähintään 1 pitää olla "coal") + 2 strong iron ingot + 1 flux + 1 white crystal ore = 2 White steel ingot
     * Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3     * Requires: Metallurgy lvl 4 & Smelting lvl 3
     * Points: +2     * Points: +2
smelter.1434790976.txt.gz · Last modified: 20.06.2015 12:02 by foxjones