User Tools

Site Tools


wardiary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wardiary [17.04.2013 23:16]
foxjones
wardiary [29.04.2013 19:38] (current)
foxjones
Line 75: Line 75:
  ** 20.4.1945 ** \\  ** 20.4.1945 ** \\
  
-Jnr.Sgt Erika Rommel siirretään toisiin taistelutehtäviin. Tilalle tulee komppania 'Palermo'sta lainaan jnr.Sgt. Florentina de Luca.+Jnr.Sgt Erika Rommel siirretään toisiin taistelutehtäviin. Tilalle tulee komppania 'Palermo'sta lainaan jnr.Sgt. Florentina de Luca.\\
 Lynx: Lnc.Sgt. Saara Lagus (unit M101) ja Bear: Sgt. Nadya Trofimova (Unit M109) lähetetään tukijoukoksi Kaltinepan miehitysjoukoille siltä varalta että möröt yrittävät sinne vastahyökkäystä. Ei taistelutoimintaa. Lynx: Lnc.Sgt. Saara Lagus (unit M101) ja Bear: Sgt. Nadya Trofimova (Unit M109) lähetetään tukijoukoksi Kaltinepan miehitysjoukoille siltä varalta että möröt yrittävät sinne vastahyökkäystä. Ei taistelutoimintaa.
  
Line 93: Line 93:
  ** 24.4.1945 ** \\  ** 24.4.1945 ** \\
  
 +Heti aamulla hyökätty asemapaikan eteläpuolen kylään tukitoimena 2.komppanian operaatiolle. Kaksi kolmikkoa rynnäköi kylään yhden kolmikon ja yhden parin partioidessa sivustoja. Ryhmäjako seuraava:\\
 +Tiger leader: ltn.Col Heidi Guderian (Unit M201), Tiger 1: Sgt. Elvera Maur (Unit M102), Tiger 2: jnr.Sgt. Florentina De Luca (Unit M109)\\
 +Jaguar leader: Ltn. Friede Westhoven (Unit M203), Jaguar 1: jnr.Sgt. Aleksandra Tikhomirova (Unit M101), Jaguar 2: jnr.Sgt. Dana Ferni (Unit M106)\\
 +Panther leader: Cpt. Renate Veiel (Unit M202), Panther 1: Ens. Gretel Dennhardt (Unit M105), Panther 2: jnr.Sgt. Sofia Girgensohn (Unit M103)\\
 +Lynx leader: lnc.Sgt Saara Lagus (Unit L102), Lynx 1: jnr.Sgt. Kelan Bannings (Unit L103)\\
 +Tiger- ja Jaguar-ryhmien yhteishyökkäys kylään epäonnistui. Useita vihollisia haavoitettu, mutta yhtään tappoa ei voida varmistaa. Ltn. Friede Westhovenin frame meni epäkuntoon ja hän joutui hylkäämään sen taistelukentälle. Itään lähetetty Panther-ryhmä jumiutui tulitaisteluun vihollisen kanssa, mutta ei saavuttanut varmistettuja tappoja. Ryhmä peräytyi ammustilanteen vähetessä. Lännessä partioinut Lynx-ryhmä yllätti vihollispartion. Lnc.Sgt. Saara Lagus tappoi gruntin ja jakoi toisen tapon jnr.Sgt. Kelan Bannigsin kanssa.
 +
 + ** 25.4.1945 **
  
 * Eliisa taistelulupa 27.4. * Eliisa taistelulupa 27.4.
wardiary.txt · Last modified: 29.04.2013 19:38 by foxjones