User Tools

Site Tools


hahmoluonti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hahmoluonti [18.09.2012 12:19]
foxjones
hahmoluonti [09.12.2012 13:33] (current)
foxjones
Line 33: Line 33:
 | 6th Sense | Huomaa automaagisesti jos vihamielinen kohde havaitsee | | 6th Sense | Huomaa automaagisesti jos vihamielinen kohde havaitsee |
 | Ambidextrous | Voi käyttää asetta molemmissa käsissä. Yhdellä toiminnolla 2 ampumista -10 haitalla | | Ambidextrous | Voi käyttää asetta molemmissa käsissä. Yhdellä toiminnolla 2 ampumista -10 haitalla |
-| Evade | Kun liikkeesä vihollinen saa -30 haitan ampumiseen |+| Evade | Kun liikkeessä, vihollinen saa -30 haitan ampumiseen |
 | Fast | Ei manouver-heittoa lisäliikepisteeseen. Moottori ylikuumenee normaalisti | | Fast | Ei manouver-heittoa lisäliikepisteeseen. Moottori ylikuumenee normaalisti |
 | Forest walk | Ei manouver-heittoa metsässä | | Forest walk | Ei manouver-heittoa metsässä |
Line 52: Line 52:
  
 Hahmolle voi myös valita henkilökohtaisia taitoja. Nämä tuskin ovat kovin suuressa osassa pelissä, mutta syventävät vähän hahmoja. Osa mallinnetaan pelkistetysti numeroarvosta (esim. tyyliin cooking 30 = osaa tehdä maittavaa ruokaa vs cooking 60 = osaa tehdä erikoisruokia ja hyviä jälkiruokia) ja osa on suora numeroarvo mitä vastaan voi joutua heittämään (esim. asekyvyt).\\ Hahmolle voi myös valita henkilökohtaisia taitoja. Nämä tuskin ovat kovin suuressa osassa pelissä, mutta syventävät vähän hahmoja. Osa mallinnetaan pelkistetysti numeroarvosta (esim. tyyliin cooking 30 = osaa tehdä maittavaa ruokaa vs cooking 60 = osaa tehdä erikoisruokia ja hyviä jälkiruokia) ja osa on suora numeroarvo mitä vastaan voi joutua heittämään (esim. asekyvyt).\\
 +Jos yrittää pelin aikana jotain, johon ei ole skilliä: Heitetään BESM-tyylisesti 2d6 vs vastaava statti, mutta tilannekohtaisesti onnistuminenkaan heitossa ei riitä jollei skilliä ole. Esimerkkejä:\\
 +1) Hahmo haluaa mekaanikoida hajonnutta autoa. Onnistumisella varmaan keksii mikä vika, muttei saa korjattua kun ei oo mechanics-skilliä.\\
 +2) Hahmo ampuu pistoolilla. Oletuksena skill on pelkkä DEX. Onnistunut 2d6 vs DEX lisää siihen stattimuutoksen (eli tuplaa skillin 2xDEX), jonka jälkeen heitetään d100 itse ampuminen.\\
 +3) Perception tulnee toimimaan aina BESMisti 2d6 vs INT, mutta skillillä saa automaagisesti lisähuomioita aiheesta tai bonarin heittoon. NatsiPJ:n ongelma.\\
 +\\
 +Huom!\\
 Erilaisia kykyjä voi olla maksimissaan 10 kpl\\ Erilaisia kykyjä voi olla maksimissaan 10 kpl\\
-Alkuosaaminen kaikissa valituissa kyvyissä on 10p\\+Alkuosaaminen kaikissa valituissa kyvyissä ennen pelinalkua on 10p\\ 
 +Pelin aikana voi kehittää uutta skilliä, jollain AO on 0\\
 Kykyihin saa jakaa 100p expaa\\ Kykyihin saa jakaa 100p expaa\\
  
-  ** Muut Skillit **+ ** Muut Skillit **
  
   * STR   * STR
-    * Close Combat+    * Close Combat (Weapon)
     * Support Weapons     * Support Weapons
     * Heavy Weapons     * Heavy Weapons
Line 72: Line 79:
     * Stealth     * Stealth
     * Ride     * Ride
 +    * Sewing
     * Sleight     * Sleight
  
Line 84: Line 92:
     * Mechanics     * Mechanics
     * Merchant     * Merchant
 +    * Military Lore (semitärkeä skilli noidalle. sisältää armeijaelämän niksit esim. hierarkiasta ja logistiikasta)
     * ?? Sciences/Knowledges     * ?? Sciences/Knowledges
     * Cooking     * Cooking
Line 97: Line 106:
     * Swim     * Swim
     * Throw     * Throw
-    * Martial Arts+    * Martial Arts (Hand-to-hand)
  
 +== Expat ==
 +
 +  * 1 expa = 1 mecha skill point
 +  * 1 expa = 2 human skill point
 +  * 2 expa = 1 stat point
 +    * stat nousee kun pisteitä saman verran kun nykyinen stat
 +  * Tehtävästä saaduista expoista max 50% yhteen kohteeseen
 +  * Mechaskillin lisäexpan "tasokatto" on 2x AO. Sen jälkeen expan hinta on tuplat.
 +    * 3x AO:n jälkeen hinta nelinkertainen, 4x AO:n jälkeen kuusinkertainen
hahmoluonti.1347959998.txt.gz · Last modified: 18.09.2012 12:19 by foxjones