User Tools

Site Tools


hahmoluonti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
hahmoluonti [25.08.2012 12:09] foxjoneshahmoluonti [09.12.2012 11:33] (current) foxjones
Line 26: Line 26:
     * Torso = HLT +2     * Torso = HLT +2
     * Arms = HLT -1     * Arms = HLT -1
 +
 +Hahmolle määritetään kansallisuus ja valitaan familiar (eli millaset häntäkorvat ilmaantuu kun noitamoodissa).\\
 +Nimen lisäksi merkitään pituus sekä silmien ja hiusten väri. Tämän jälkeen valitaan allaolevasta listasta noitaspecialiteetti/perkki tai keksitään joku oma. Esim. hyökkäysloitsut tyyliin Strike Witchesin Closterman/Hartmann/Lucchini ovat neuvoteltavissa.
  
 ^ Special/Perk ^ Stuff that happens ^ ^ Special/Perk ^ Stuff that happens ^
 | 6th Sense | Huomaa automaagisesti jos vihamielinen kohde havaitsee | | 6th Sense | Huomaa automaagisesti jos vihamielinen kohde havaitsee |
-| Ambidextrous | Voi käyttää asetta molemmissa käsissä. Yhdellä toiminnolla siis 2 ampumista |+| Ambidextrous | Voi käyttää asetta molemmissa käsissä. Yhdellä toiminnolla 2 ampumista -10 haitalla | 
 +| Evade | Kun liikkeessä, vihollinen saa -30 haitan ampumiseen |
 | Fast | Ei manouver-heittoa lisäliikepisteeseen. Moottori ylikuumenee normaalisti | | Fast | Ei manouver-heittoa lisäliikepisteeseen. Moottori ylikuumenee normaalisti |
 | Forest walk | Ei manouver-heittoa metsässä | | Forest walk | Ei manouver-heittoa metsässä |
 +| Healing Magic | (placeholder) |
 | Inner MADAR | Oma passiivinen MADAR. Range 10m x käytetty force field mana. | | Inner MADAR | Oma passiivinen MADAR. Range 10m x käytetty force field mana. |
 | Instinct Shooting | Ampumahaitat liikkeessä vain -5 | | Instinct Shooting | Ampumahaitat liikkeessä vain -5 |
 +| Lancer | +20 Close Combattiin kun aseena kevyt tai raskas lance |
 | Luck | Saa re-rollata heiton (jos uusi heitto huonompi, alkuperäinen jää voimaan) | | Luck | Saa re-rollata heiton (jos uusi heitto huonompi, alkuperäinen jää voimaan) |
 | Mana Economy | Jokainen moduuli kuluttaa manapisteen vähemmän per sijainti | | Mana Economy | Jokainen moduuli kuluttaa manapisteen vähemmän per sijainti |
Line 41: Line 47:
 | Spotter | Katso [[taulukoita]] | | Spotter | Katso [[taulukoita]] |
 | Stealthy | Vihujen havaintoheittoihin -30 |  | Stealthy | Vihujen havaintoheittoihin -30 | 
-| Strenght | Close Combat-skilliin +20 |+| Strenght | Close Combat-skilliin +15 | 
 +| Submerging | Voi liikkua ja olla pari vuoroa piilossa syvävesiheksassa 
 | +Joku muu mikä | Discuss | | +Joku muu mikä | Discuss |
  
 +Hahmolle voi myös valita henkilökohtaisia taitoja. Nämä tuskin ovat kovin suuressa osassa pelissä, mutta syventävät vähän hahmoja. Osa mallinnetaan pelkistetysti numeroarvosta (esim. tyyliin cooking 30 = osaa tehdä maittavaa ruokaa vs cooking 60 = osaa tehdä erikoisruokia ja hyviä jälkiruokia) ja osa on suora numeroarvo mitä vastaan voi joutua heittämään (esim. asekyvyt).\\
 +Jos yrittää pelin aikana jotain, johon ei ole skilliä: Heitetään BESM-tyylisesti 2d6 vs vastaava statti, mutta tilannekohtaisesti onnistuminenkaan heitossa ei riitä jollei skilliä ole. Esimerkkejä:\\
 +1) Hahmo haluaa mekaanikoida hajonnutta autoa. Onnistumisella varmaan keksii mikä vika, muttei saa korjattua kun ei oo mechanics-skilliä.\\
 +2) Hahmo ampuu pistoolilla. Oletuksena skill on pelkkä DEX. Onnistunut 2d6 vs DEX lisää siihen stattimuutoksen (eli tuplaa skillin 2xDEX), jonka jälkeen heitetään d100 itse ampuminen.\\
 +3) Perception tulnee toimimaan aina BESMisti 2d6 vs INT, mutta skillillä saa automaagisesti lisähuomioita aiheesta tai bonarin heittoon. NatsiPJ:n ongelma.\\
 +\\
 +Huom!\\
 +Erilaisia kykyjä voi olla maksimissaan 10 kpl\\
 +Alkuosaaminen kaikissa valituissa kyvyissä ennen pelinalkua on 10p\\
 +Pelin aikana voi kehittää uutta skilliä, jollain AO on 0\\
 +Kykyihin saa jakaa 100p expaa\\
  
-  * Muut Skillit+ ** Muut Skillit **
  
   * STR   * STR
-    * Close Combat+    * Close Combat (Weapon)
     * Support Weapons     * Support Weapons
     * Heavy Weapons     * Heavy Weapons
Line 55: Line 73:
     * Dodge     * Dodge
     * Drive     * Drive
-    * Jump 
     * Dance     * Dance
     * Pistol     * Pistol
Line 62: Line 79:
     * Stealth     * Stealth
     * Ride     * Ride
 +    * Sewing
     * Sleight     * Sleight
  
Line 74: Line 92:
     * Mechanics     * Mechanics
     * Merchant     * Merchant
-    * ?? Sciences+    * Military Lore (semitärkeä skilli noidalle. sisältää armeijaelämän niksit esim. hierarkiasta ja logistiikasta) 
 +    * ?? Sciences/Knowledges
     * Cooking     * Cooking
     * Demolitions     * Demolitions
Line 84: Line 103:
  
   * STR/DEX   * STR/DEX
-    * Climb+    * Acrobatics
     * Swim     * Swim
     * Throw     * Throw
-    * Martial Arts+    * Martial Arts (Hand-to-hand) 
 + 
 +== Expat ==
  
 +  * 1 expa = 1 mecha skill point
 +  * 1 expa = 2 human skill point
 +  * 2 expa = 1 stat point
 +    * stat nousee kun pisteitä saman verran kun nykyinen stat
 +  * Tehtävästä saaduista expoista max 50% yhteen kohteeseen
 +  * Mechaskillin lisäexpan "tasokatto" on 2x AO. Sen jälkeen expan hinta on tuplat.
 +    * 3x AO:n jälkeen hinta nelinkertainen, 4x AO:n jälkeen kuusinkertainen
hahmoluonti.1345896547.txt.gz · Last modified: 25.08.2012 12:09 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki